CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา FM 97.50 MHz โทรศัพท์ 053-327677

ส่ง SMS พิมพ์ 77 เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ ส่งมาที่ 4642244

ผังรายการวิทยุ อัพเดท 28 สิงหาคม 2557

ผังรายการวันจันทร์-ศุกร์

ผังรายการวันจันทร์-ศุกร์

05.00-06.00 

รายการ "ธรรมมะเพื่อประชาชน" จาก สถานีวิทยุพุทธศาสนา
รูปแบบ ธรรมมะ 

06.00-07.00 รายการ "มรดกธรรมคำเมือง"
รูปแบบ ธรรมะ
07.00-07.30 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30-08.00 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและแจ้งวันปั๊กกะตืนล้านนา เรื่องราวในอดีตและพยากรณ์อากาศ
08.00-09.00 

รายการ "มองเมืองเหนือ" จาก สทท.เชียงใหม่
รูปแบบ รายการทีวี

09.00-11.00 

รายการ "สวัสดีเจ้า" โดย พี่อ้อ พิมพินันท์
รูปแบบ ท้องถิ่นบันเทิงและสารประโยชน์

11.00-12.00 

รายการ "ล้านนาวาไรตี้" โดย ทีมงาน CM77
รูปแบบ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับล้านนา เพลงคำเมือง

12.00-13.00  ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
13.00-14.00 รายการ "บรรเลงล้านนา" โดย หนานเกียรติ์ อุดม หลีตระกูล และ คำแฮ็ค เมืองฝาง
รูปแบบ วรรณกรรมล้านนา / ภูมิปัญญาล้านนาในหลายแขนง
14.00-15.00  รายการ "เพลงเก่าข่าวม่วน" โดย โดย พ่อเทพธารา ปัญญามานะ
รูปแบบ รูปแบบ ล้านนาวาไรตี้ เพลงคำเมืองเก่า เพลงลูกทุ่งเก่า 
15.00-16.00  รายการ "เทพธารามา มาแล้ว" โดย พ่อเทพธารา ปัญญามานะ
รูปแบบ ฟังข่าว/เพลงคำเมืองเก่า ๆ และวิถีชาวบ้านล้านนา
16.00-17.00 

รายการ "วรรณกรรมล้านนา" โดย สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ 
รูปแบบ เรื่องราวของศิลปะการแสดงของล้านนาในแขนงต่าง ๆ

* ทุกวันศุกร์
รายการ ฟังเพลงเก่าเล่าขวัญพยาธิ โดย วิไล ไชยปราการ
รูปแบบ เรื่องราวของสุขภาพคนบ้านเฮา

17.00-18.00 

รายการ รอบเวียงเจียงใหม่ โดย ปี้เดือนและน้องเก่ง วีระอนงค์ ถ่ายทอดสัญญาณจาก สวท.เชียงใหม่ 
รูปแบบ เพลงคำเมือง เรื่องราวต่าง ๆ จากเมืองเชียงใหม่ 

18.00-19.00 

รายการ "สืบสานล้านนา" โดย รชตฯ หิรัญญ์และน้องเฮือนคำ
รูปแบบ วรรณกรรมล้านนา ภูมิปัญญาล้านนาหลายแขนง

19.00-20.00รายการ "ยามค๋ำ ฮ๋ำเพลง" โดยดีเจโย่ง ลักกี้ไนน์
รูปแบบ เพลงเพื่อชีวิต
20.00-20.30รายการ ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-22.00 รายการ "ตำนานเพลงเก่า" โดย ลุงนาวา 
รูปแบบ เพลงเก่าหลากหลายสไตล์
22.00-23.00 รายการ "ตี้นี้ล้านนา" โดย คำโน๊ต เมืองฝาง
รูปแบบ ฟังเพลงหลากหลายสไตล์ เพลงคำเมือง ลูกทุ่ง สตริง ฯลฯ
23.00-24.00รายการ "ม่วนงันยามเดิ๊ก" โดย ทีมงาน CM77
รูปแบบ อู้กั๋นสำเพเหระ เพลงและเรื่องเล่าต่าง ๆ ในยามเดิก ๆ 
24.00-05.00

ปิดสถานี
* เว็บไซต์ฟังเพลงได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ผังรายการวันเสาร์

ผังรายการวันเสาร์

05.00- 06.00
 

รายการ "ธรรมมะเพื่อประชาชน" จาก สถานีวิทยุพุทธศาสนา
รูปแบบ ธรรมมะ

06.00- 07.00
 รายการ "มรดกธรรมคำเมือง"
รูปแบบ ธรรมะ
07.00- 07.30
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30 - 08.00
 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ของล้านนา
08.00 - 09.00
 รายการ "สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า" จัดโดย ป้อหนานจู เจียงยืน
รูปแบบ พูดถึงฮีตฮอยล้านนาในปัจจุบันและอดีต 
09.00 – 11.00
 รายการ "อ่านค่าวเล่านิยายธรรม" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ วรรณกรรมธรรมะ วรรณกรรมพื้นเมือง นิยายธรรมพื้นเมือง
11.00 – 12.00
 รายการ "เรื่องเล่าเสาร์นี้" โดย แม่แสงจันทร์ สายวงค์อินทร์
รูปแบบ เรื่องราวของวิถีชีวิตของล้านนา
12.00 – 13.00
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
13.00 – 15.00
 รายการ "ซอม่วน จวนฟัง" โดย คุณป๊อบ ทศรรห์ (เพลงซอ)
รูปแบบ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขับซอทุกชนิดกับคนรุ่นใหม่
15.00 –17.00
 

รายการ "เสียงต๋ามสาย" โดย แจ็ค แมงเวา 
รูปแบบ เพลงกำเมือง อู้กำยอ

17.00 – 19.00 
 รายการ "สืบฮีตสานฮอย" โดย ครูบอย หางดง
รูปแบบ เพลงล้านนาและวรรณกรรมล้านนา
19.00 - 20.30
 

รายการ "มิตรแท้พี่น้องไตย"  โดย สหพันธ์คนงานข้ามชาติ
รูปแบบ ข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องชาวไทใหญ่

20.30 - 22.00
 รายการ "รวมพลคนหุมบอล" โดย ทีมงาน cm77
รูปแบบ อู้กั๋นสำเพเหระ เกี่ยวกับกีฬา
22.00- 24.00รายการ "วิชาล้านนาคดี" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เล่าเรื่องล้านนาในรูปแบบวิชาการ

ผังรายการวันอาทิตย์

ผังรายการวันอาทิตย์

05.00- 06.00
 

รายการ "ธรรมมะเพื่อประชาชน" จาก สถานีวิทยุพุทธศาสนา
รูปแบบ ธรรมมะ

06.00- 07.00
 รายการ "มรดกธรรมคำเมือง"
รูปแบบ ธรรมะ
07.00- 07.30
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
07.30 - 08.00
 รายการ "เบิกฟ้าล้านนา" โดย รชต หิรัญญ์
รูปแบบ เพลงเก่าและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ของล้านนา
08.00 - 09.00
 รายการ "สืบฮีตโตยฮอยกึ๊ดกอยของเก่า" จัดโดย ป้อหนานจู เจียงยืน
รูปแบบ พูดถึงฮีตฮอยล้านนาในปัจจุบันและอดีต 
09.00 – 11.00
 รายการ "เยาวชนสืบสาน" โดย ทีมงาน cm77
รูปแบบ เพลงคำเมืองและสาระบันเทิง เกี่ยวกับเยาวชน
11.00 - 12.00
 รายการ "ก๊อนไก๊ใบลาน" โดย ศราวุธ กาวิชัย
รูปแบบ
 เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้บนใบลานในสมัยก่อน
12.00 – 13.00
 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
13.00 – 15.00
 รายการ "บันเทิงล้านนา" โดย หนุ่มเอก เอกวัฒน์ เทพวงค์ 
รูปแบบ เพลงลูกทุ่ง ลูกทุ่งคำเมือง เพลงเพื่อชีวิต
15.00 –17.00
 

รายการ "สืบสานบ้านเฮา" โดย โดยคำโน๊ต เมืองฝาง 
รูปแบบ 
วรรณกรรมล้านนาและเพลงล้านนา

17.00 - 18.00
 

รายการ "แลงแล้วหน๋ายาใจ๋" โดย อ้ายน้อง ปฏิญญา ตั้งตระกูล
รูปแบบ เพลงกำเมือง

18.00 - 19.00
 

รายการ "ของกิ๋นบ้านเฮา" โดย ทีมงาน CM77
รูปแบบ
อาหารล้านนา

19.00 – 20.30
 

รายการ "สิทธิมนุษยชนคนไตย"  โดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา
รูปแบบ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานต่างด้าว

20.30 - 22.00
 รายการ "ตำนานเพลงเก่า" โดย ลุงนาวา 
รูปแบบ เพลงเก่าหลากหลายสไตล์
22.00-23.00รายการ "ตำนานเพลงเก่า" โดย ลุงนาวา 
รูปแบบ เพลงเก่าหลากหลายสไตล์
23.00-24.00รายการ "นิทานล้านนา" โดย ทีมงาน CM77
รูปแบบ เล่านิทานก่อนนอน

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS