โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย ครั้งที่ 8

ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา /วิทยุล้านนา FM 97.5 MHz/วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา

โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยศูนย์แผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ร่วมกับวิทยุชุมชนล้านนา F.M. 97.50 MHz และวิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา www.cm77.com โดยการดำเนินงานจะเป็นไปในลักษณะของเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของและนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาและชุมชนที่ประสบภาวะขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้

ครั้งที่ 1. ปี 2547        ณ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 2. ปี 2548        ณ โรงเรียนบ้านวังมะริว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3. ปี 2549        ณ โรงเรียนบ้านแม่อูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 4. ปี 2550        ณ โรงเรียนบ้านแม่แมม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5. ปี 2551        ณ โรงเรียนบ้านห้วยผีลู สาขาบ้านในของ   อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 6 ปี 2552         ณ โรงเรียนบ้านห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 7 ปี 2553         ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านกิ่วสะแวกเก่า อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยในครั้งนี้ คือครั้งที่ 8  จะดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 นี้

โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย  เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 49 คน มีครูผู้สอน 3 คนเด็กเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ดำเนินโครงการฯ เล็งเห็นถึงความขาดแคลนไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคของชุมชนและสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย ครั้งที่ 8 เพื่อไปมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนอกเหนือจากนี้จะได้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพและสันธนาการแก่ชุมชน หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมกันบริจาคของในครั้งนี้ ทางโครงการยินดีที่จะไปรับของบริจาคด้วยตนเองเพื่อนำไปบริจาคต่อไป หรือหากหน่วยงานท่านยินดีที่จะร่วมกันเดินทางไปบริจาค ก็สามารถเดินทางร่วมไปกับทางโครงการฯ ได้ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยประสานงานมาก่อนล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างล่าง

สนใจร่วมบริจาคติดต่อ ฝ่ายประสานงาน : คุณนพดล ตันติพัฒนา โทร.089-5595075 และ คุณอุดมศิลป์ อุทรา 089-2658699 และ คุณเรวัฒน์ เพียรพจนนารถ โทร 086-7302276 หรือโอนเงินบริจาคไปยัง "โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย" ชื่อบัญชี cm77.com ธนาคารกรุงเทพ สาขาข่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 529-0-19010-6 และแจ้งไปยังฝ่ายประสานงานโครงการฯ

กำหนดการ 

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554
09.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยนัดกันที่ สถานีวิทยุล้านนา(www.cm77.comเข้าซอยข้างเทคโนตีนดอย  สู่ อำเภอจอมทอง
12.00 น. รับทานอาหารกลางวัน
13.00 น. มุ่งสู่ดอยอินทนนท์ ถึง กิโลเมตรที่ 31 เดินทางต่อไปยัง บ้านแม่ยะน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
15.00 น. ถึงโรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย  
16.00 
น. ร่วมทำกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสำพันธ์กับชุมชนในหมู่บ้านแม่ยะน้อย และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน
18.00 น. ร่วมทำกิจกรรมด้านสันทนาการกับชุมชน โดยมีการแสดงรอบกองไฟ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนบ้านแม่ยะน้อย
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยใช้เต็นท์จากผู้ร่วมเดินทางที่ต้องเตรียมมาเอง

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554
09.00 น.  ร่วมกันแจกของ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและชุมชน
11.00 น. เดินทางกลับจากบ้านแม่ยะน้อยไปสู่ยอดดอยอินทนนท์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทธยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
13.00 น. มุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
15.00 น. เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

3 ธันวาคม 2011 17:22 · 4 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น