ผู้ว่าฯเตือนรับมือภัยแล้ง อุตุฯ คาดฝนจะทิ้งช่วงยาวถึง มิ.ย.60

4 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

พ่อเมืองเชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำ ช่วง เม.ย.- มิ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฝนอาจทิ้งช่วงยาวถึง มิ.ย. 60 พร้อมเฝ้าระวังเอลนีโญ ชลประทานเชียงใหม่กันน้ำต้นทุน 35 ล้าน สำรองไว้ใช้หากเกิดวิกฤต

เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประเมินสถานการณ์น้ำ และให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวัง และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้า ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์

นายปวิณ กล่าวว่า  กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา ทั่วทุกภาคของประเทศจะมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง  และในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะ สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว  ต่อเนื่องไป จนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2560 แม้จะมีฝนเข้ามาบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพายุลูกเห็บ และพายุฤดูร้อน  ดังนั้น ในช่วงเวลา 3 เดือน นับจากนี้ไป จึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องย้ำเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่เกิดขึ้นได้อีก

“เป็นห่วงเกษตรกรที่กำลังปลูกข้าวนาปรัง รอบเดือนเมษายนนี้ ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ แม่วาง, ดอยเต่า, ฮอด, จอมทอง และดอยหล่อ เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สำนักชลประทานที่ 1 กำหนดแผนบริการจัดการน้ำ  สำหรับพื้นที่ปลูกลำไย  และมะม่วงที่กำลังติดออกดอก และติดผล ซึ่งต้องการใช้น้ำมาก  สัปดาห์ละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร  นอกจากนี้ยังได้มีการปรับแผน ลดการจัดสรรน้ำบางส่วน ในรอบสัปดาห์  เพื่อขยายระยะเวลาจัดสรรน้ำให้ใช้ได้ถึงปลายเดือนมิถุนายน  โดยจะมีการสำรองน้ำไว้ใช้ในภาวะวิกฤต ฝนมาล่าช้า อย่างน้อย 35 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจะทำให้พื้นที่เชียงใหม่ไม่เดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อสั่งการให้นายอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานกรมชลประทาน และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจ และเข้าไปเจรจากับผู้ใช้น้ำทำนาปรัง ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำ  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ซ้ำซ้อนกับผู้ปลูกลำไย  มะม่วง และลิ้นจี่ โดยให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแย่งน้ำเกิดขึ้น  จังหวัดจะพยายามจัดสรรให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม  ส่วนอำเภอที่เสี่ยงภัยแล้งและเตรียมประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 10 อำเภอ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  หากสามารถใช้งบเชิงป้องกันได้ก็ให้ใช้ไปก่อน แต่หากมีผลกระทบรุนแรง ให้เสนอมายังจังหวัดเพื่อจะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อไป

ขณะเดียว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ดาวเทียมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะประสบปัญหารุนแรงในอำเภอพร้าว,  แม่ริม และแม่อาย โดยเฉพาะที่อำเภอแม่อาย บางส่วนมีการทำนารอบ 2  และมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำระหว่างเจ้าของสวนส้ม และเกษตรกร ที่อำเภอพร้าว มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเพิ่มขึ้นมาก จึงให้มีการเฝ้าระวังการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นพิเศษ ในช่วง 3 เดือนนับจากนี้

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า  เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำรุนแรงที่สุดในรอบ 96 ปี  ในปีนี้สถานการณ์อาจจะดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังประมาทไม่ได้  เพราะแนวโน้มเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ เป็นไปได้สูง  ปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีขณะนี้  163 ล้านลูกบาศก์เมตร  50  ล้านลูกบาศก์เมตรกันไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคพื้นที่โครงการแม่แฝก / แม่งัด ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 6.8 หมื่นไร่  อีก 78 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนจะปล่อยลงแม่น้ำปิง ตามรอบเวรที่กำหนดเมื่อปีที่แล้ว ไม่ได้คำนวณไว้สำหรับการทำนาปรังรอบที่ 3  และที่เหลืออีก 35 ล้านลูกบาศก์เมตรจะสำรองไว้ใช้หากเกิดวิกฤตฝนมาล่าช้า  ปริมาณน้ำที่ปล่อยในแต่ละสัปดาห์ 3 – 5 ล้าน ตามสถานการณ์และความต้องการใช้น้ำ

“เชียงใหม่จะวิกฤตมาก ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากลำไย  มะม่วง และไม้ผล  ออกดอก ออกผลผลิต จะให้น้ำสูงมาก ประเมินไว้ว่าจะใช้น้ำประมาณ 5 ล้าน ลบม./สัปดาห์  ถ้าหากมีการปลูกข้านาปรังรอบที่ 3 ช่วงเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน หากจำเป็นต้องปลูกจริงๆ อยากจะขอให้เกษตรกรเลื่อนเวลาออกไปจะได้ไม่กระทบกับปัญหาขาดแคลนน้ำของจังหวัดเชียงใหม่” ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS