อาจารย์ มทร.ล้านนา” ฟ้อง “ศาลปกครอง” เพิกถอนมติ “นายกสภาฯ” มิชอบ

5 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

อาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฟ้อง “ศาลปกครอง” เพิกถอนมติ “นายกสภาฯ” มิชอบ เหตุนำบุคคลขัดคุณสมบัตินั่งกรรมการสรรหา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.เทอดทูล โตคีรี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นายสุชิน จิตรดำรงค์ ทนายความ นำหลักฐาน เข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 ที่มีมติเลือก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย ผศ.ดร.เทอดทูล เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า มติเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ 3 ก.พ.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของคุณสมบัติของ นายบรรเจิด แสงจันทร์ ที่เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ในฐานะประธานคณาจารย์และข้าราชการ แต่การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากนายบรรเจิดได้คะแนนเท่ากับผู้สมัครอีกราย แล้วมีการจับสลากตัดสินที่ขัดต่อหลักเกณฑ์การเลือกตั้งครั้งนั้น จึงไม่ถือว่านายบรรเจิดเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเข้าไปเป็นคณะกรรมการสรรหาฯไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีกรรมการสภาจากผู้แทนผู้บริหาร(จากรองอธิการบดี)อีก 2 รายซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ อายุเกิน 60 ปี ขัดต่อกฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ห้ามข้าราชการเกษียณ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกต่างหาก

“การยื่นฟ้องครั้งนี้เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมติสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อให้กลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลปกครอง” ผศ.ดร.เทอดทูล ระบุ

000000000000000000

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS