เสนอใช้กล้อง CCTV ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อค สงกรานต์เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัย

5 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: พาดหัวข่าว

เชียงใหม่สั่งคุมเข้มมาตรการ ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสนอใช้กล้อง CCTV ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกกันน๊อค และผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งตำรวจจราจรปรับย้อนหลัง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อวางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บลงให้เหลือน้อยที่สุด ให้สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท่องเที่ยวสนุกสนานและปลอดภัย 

นายปวิณ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจรมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2560 และในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งในจุดตรวจ จุดบริการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจุดตรวจบูรณาการ 48 จุด จุดบริการประชาชน 18 จุด ด่านรักษาความสงบเรียบร้อยของทหาร 6 จุด และด่านชุมชนในทุกชุมชน เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากพบว่า ในช่วงเทศกาลทุกปีอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก สาเหตุมาจากเมาสุรา และเกิดในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น.มากที่สุด 

นอกจากนี้ ได้ให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง กำหนดถนนปลอดภัยในพื้นที่ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย และในที่ประชุมได้เสนอให้ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ กล้อง CCTV ที่มีอยู่ในพื้นที่ ทุกจุดบันทึกภาพทะเบียนรถ ผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค และฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ส่งให้ตำรวจจราจรเปรียบเทียบปรับย้อนหลังตามกฎหมาย การกวดขันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและการคุมเข้มผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ รวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับความเร็วบนถนนและเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการเล่นน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย ถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม หากพบเห็นนักท่องเที่ยวที่อาจไม่รู้และไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ก็ขอความร่วมมือให้คนเชียงใหม่ช่วยกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ตักเตือน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนาไทยให้งดงามในสายตาของนักท่องเที่ยวตลอดไป

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS