ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คุมวัดพระเจ้าเม็งราย วัดปฐมกษัตริย์ล้านนาใจกลางเมืองเชียงใหม่

6 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ ฉายา กิตติโสภโณ วิทยฐานะนักธรรมเอก วัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ คุมวัดพระเจ้าเม็งราย วัดพญามังรายปฐมกษัตริย์ล้านนา ใจกลางเมืองเชียงใหม่

เมื่อสายวันนี้ (5 เม.ย.60) ที่วิหารพระเจ้าเม็งราย  (ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ 721 ปีมาแล้ว) วัดพระเจ้าเม็งราย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมคณะสงฆ์สามเณร และศรัทธาวัดพระเจ้าเม็งราย โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายศาสนูปการ และศาสนสงเคราะห์ เป็นประธานสงฆ์ พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระครูวิบูลย์กิตติรักษ์ เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต 1 กับตัวแทนพระสงฆ์ในตำบล และพระภิกษุสามเณรภายในวัดพระเจ้าเม็งราย คณะกรรมการวัด และศรัทธา 

พระราชรัชมุนี  เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้อ่านประกาศของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แต่งตั้งให้พระเทพมังคลาจารย์ ฉายา กิตติโสภโณ อายุ 67 พรรษา 47 วิทยฐานะนักธรรมเอก วัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเม็งรายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

ภายหลังจากมีการประกาศแต่งตั้งพระเทพมังคลาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเม็งรายแล้ว ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมเปล่งเสียงสาธุ โดยหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นระธานสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่ อ.ดอยสะเก็ดมีความคืบหน้าลุล่วงตามลำดับแล้ว ครั้งนี้ได้คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้มาดูแลวัดพระเจ้าเม็งราย ซึ่งว่างเว้นจากการมีเจ้าอาวาสมาหลายปี สภาพภายในวัดไม่ได้รับการพัฒนา จึงตั้งใจจะพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดเป็นอันดับแรก เก็บกวาดขยะต่างๆที่มีอยู่เป็นอันมากออก จากนั้นจะพัฒนาคน พัฒนาพระสงฆ์สามเณรซึ่งมีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 4 รูป เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หากมีปัญหาใดๆอีกก็จะใช้อำนาจของรักษาการเจ้าอาวาสแก้ไขต่อไป

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ภาพ / ข่าว : บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS