สำนักสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ตรวจสอบน้ำในคูเมืองพบคุณภาพต่ำเล่นสงกรานต์ควรระมัดระวัง

9 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากเตือนประชาชนเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง

จากเฟสบุ๊คสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ระบุ หลังจากเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำทีมโดย นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ด้วยเครื่องมือภาคสนาม โดยเก็บตัวอย่างน้ำนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง จากลักษณะทางกายภาพ สีของน้ำ มีบางจุดที่คงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1จะได้แจ้งผลการวิเคราะห์น้ำทั้ง 10 จุดที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำ รวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไข

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (จุดที่ 8) และบริเวณศูนย์คอมซิตี้(จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่า สังกะสี(Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ(จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน นอกนั้นคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม ซึ่งคุณภาพน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนำมาใช้ และหากจะใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการหรือการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย

สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลกับประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง ด้วยความห่วงใย จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS