ผอ.สิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ยืนยันการตรวจคุณภาพน้ำคูเมืองจากผลทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลา 7 วัน

10 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

จุดที่พบเป็นน้ำเน่าเสียจากชุมชน ห้องตรวจที่ได้มาตรฐานสากลการจัดเก็บน้ำหลังจากระบายน้ำใหม่เข้ามา เบื้องต้นการเติมน้ำใหม่เจือจาง เติมสารคอรีนเติมออกซิเจนช่วยได้ระดับหนึ่ง ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใช้น้ำสาดเล่น เตือนประชาชนเล่นน้ำอย่าให้เข้าหู เข้าปาก ระวังอย่าให้เข้าสู่บาดแผล รวมถึงกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวถึงการออกไปตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ทั้ง 10 จุด พบ 2 จุดมีคุณภาพน้ำเสื่อมโสมมากเป็นอันตรายหากนำมาใช้สาดเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการออกดำเนินการของ นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายนนั้น ได้มีการระบายน้ำจากคลองชลประทานมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยมีการปล่อยน้ำเข้ามาในระบบเวลา 3 วันแล้วก่อนจะออกเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อมาวิเคาระห์ดังกล่าวนั้น โดยที่ผลออกมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นั้น เพราะใช้เวลาการตรวจทางวิทยาศาสตร์เวลา 7 วัน โดยผลก็ออกมาดังกล่าได้แจ้งเพื่อให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขหากเกิดปัญหาในแต่ละจุด เพราะที่ผ่านมาเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนจะมีการระบายน้ำออกแต่ปีนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำที่มีการระบายเข้ามาใหม่ ซึ่งการทำงานทางวิชาการที่ไม่ได้มุ่งหวังให้มีความขัดแย้งแต่ต้องการให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสะอาดปลอดภัย

ทั้งนี้ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 1 เชียงใหม่ ยังขอย้ำเตือนประชาชนและนักทท่องเที่ยวถึงการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง สำหรับผู้ที่แพ้ ม่ความอ่อนไหวอาจทำให้เกิดผดผื่นคันขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่รู้ตัวเองก็ขอให้งดการเข้าไปเล่นสาดน้ำในบริเวณจุดดังกล่าวตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม(จุดที่ 8) และบริเวณศูนย์คอมซิตี้(จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่าสังกะสี(Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ(จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS