เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ย้ำ!..วัดไม่ควรสร้างเทพใหญ่กว่าพุทธรูป

11 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: พาดหัวข่าว

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ว่าวัดต่างๆ นิยมสร้างศาสนวัตถุโดยนำเทพต่างๆ มาสร้างไว้ในวัดจำนวนมาก บางครั้งสร้างใหญ่กว่าพระพุทธรูป ซึ่งไม่ถูกต้อง อาทิ การสร้างพระพิฆเนศ ทำให้พุทธบริษัทลดความศัทธาบั่นทอนพระพุทธศาสนา หากจะเป็นเรื่องของฆราวาสก็แล้วแต่จะเชื่อถือ แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระอริยสงฆ์ เช่น จะสร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ก็ย่อมดีกว่าสร้างรูปเทพต่างๆ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 โดยมีพระสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนจาก 6 อำเภอสายเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว  เวียงแหง พร้าว ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ประมาณ 250 รูป/คน เข้าร่วม โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน น.ส.กษสุดา ต.เจริญ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ พศ.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัด บรรยายเรื่องความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ดร. และพระครูธีรสุตพจน์ ดร. บรรยายพิเศษ โดยมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงเป็นเจ้าภาพสถานที่ อาหาร และภัตตาหารร่วมกับสำนักงาน พศ.จังหวัด มีการอบรมตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายวันเดียวกัน

พระเทพปริยัติ กล่าวเปิดอบรมว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน มีปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวช ขอให้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความเจริญ และเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะ ที่น่าเป็นห่วงคือการที่วัดต่างๆ นิยมสร้างศาสนวัตถุโดยนำเทพต่างๆ มาสร้างไว้ในวัดจำนวนมาก บางครั้งสร้างใหญ่กว่าพระพุทธรูป ซึ่งไม่ถูกต้อง อาทิ การสร้างพระพิฆเนศ ทำให้พุทธบริษัทลดความศัทธาบั่นทอนพระพุทธศาสนา หากจะเป็นเรื่องของฆราวาสก็แล้วแต่จะเชื่อถือ แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระอริยสงฆ์ เช่น จะสร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ก็ย่อมดีกว่าสร้างรูปเทพต่างๆ

ทางด้านพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงภัยของพระพุทธศาสนา ซึ่งกำลังคุกคามประเทศไทยขณะนี้หลายด้าน โดยเฉพาะลัทธิและศาสนาที่เข้ามาเบียดเบียน จึงขอให้พุทธบริษัทมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้น แต่อยากให้เชื่อว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นดีอย่างไร หากไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วจะอยู่กันอย่างไรเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเขมร และเวียดนามเคยเผชิญมาแล้ว ล้วนแต่แตกแยก เกิดสงครามกลางเมือง จึงมีผู้กล่าวว่า ถ้าการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเป็นพุทธแท้ แต่สังคมทะเลาะแตกสามัคคีกัน ก็ขอเป็นพุทธเทียมก็ได้ ซึ่งที่จริงแล้วหลักการของพระพุทธองค์นั้นต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกัยอย่างสันติ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS