เชียงใหม่เข้มสถานประกอบการรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

เชียงใหม่ เรียกสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการรับฟังการชี้แจง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตือนก่อนจับจริง ตามคำสั่ง คสช. และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี – จำหน่ายนอกเหนือเวลากำหนด โทษหนัก จับได้จะถูกสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมตัวแทนสถานประกอบการที่จะจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2560 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเทียว จังหวัดเชียงใหม่จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคำสั่ง คสช.ที่ 22 / 2558 ในการควบคุมสถานบริการหรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานที่จัดงานอื่นๆ ให้มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด โดยได้ขอความร่วมมือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จัดชุดตรวจบูรณาการในพื้นที่ที่มีการจัดงาน และถือเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ

นายปวิณ กล่าวว่า  ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559  พบว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับสอง ใน 100 อำเภอทั่วประเทศ และสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 342 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต 77 ราย และพบว่าผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 87 ราย ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  และจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากส่วนกลางจะลงพื้นที่เข้ามาสุ่มตรวจจับ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเฝ้าระวังและห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ ลด แลก แจกแถม พร้อมขอให้เจ้าของสถานที่และผู้จัดงานได้เข้มงวด ป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในงาน  มีการจัดอาณาบริเวณการจัดงานที่มีแผงกั้น โดยให้อยู่ในเขตสถานที่ของตนเอง ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล  ไม่ปล่อยให้ผู้ที่เมาสุราลงมายืนบนถนน ตลอดจนควรมีการจัดสถานที่และจัดระเบียบในการจอดรถทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ และไม่จอดรถยนต์อันจะสร้างปัญหาต่อการจราจรในจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เดินทางร่วมทางแยก ควรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจอาวุธ และตรวจสอบผู้มีอาการมึนเมาอย่างเข้มงวด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS