ดีเดย์! 11 เมษายน รถตู้โดยสารสาธารณะต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง และมีช่องทางออกฉุกเฉิน

11 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ดีเดย์ !!! 11 เมษายน 2560 การปรับปรุงแก้ไข จำนวนที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง และมีช่องทางออกฉุกเฉิน

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน 2 (จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ในประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง ต้องมีการจัดวางที่นั่งให้มีที่นั่งได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย ซึ่งช่องทางเดินดังกล่าวต้องเป็นแนวเดียวกับที่เปิดปิดประตูด้านท้าย เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายต้องสามารถเปิดออกจากภายในตัวรถได้ หรือมีค้อนทุบกระจกเพิ่ม พร้อมระบุข้อความ “ทางออกฉุกเฉิน”

สำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่งอยู่แล้ว และที่นั่งแถวหลังสามารถพับเป็นทางออกด้านหลังได้ หากไม่ถอดติดตั้งจัดวางใหม่ ต้องเพิ่มค้อนทุบกระจกเพื่อติดด้านหลัง 1 อัน และรถตู้โดยสารเดิมที่ประตูด้านหลังไม่มีกลไกเปิดปิดประตูจากด้านใน ให้เพิ่มค้อนทุบกระจกติดด้านหลัง 1 อัน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อ นำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อตรวจสอบการจัดวางที่นั่ง และแก้ไขรายการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้

(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

(2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 (ภายในเมือง)และหมวด 4 (ภายในจังหวัด) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

(3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว โดยระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือและเตือนให้ผู้ประกอบการฯ ปรับปรุง/แก้ไขจำนวนที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่ง และตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จะบังคับใช้กฎหมายโดยจับปรับในอัตราเบื้องต้น พร้อมขอความร่วมมือให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและตรวจสภาพความพร้อม

หากมีข้อสงสัยใดๆ ในประเด็นดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชากาขนส่ง โทร 0-5327-0411 ต่อ 112 และโทร. 1584

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS