ขายสุราตั้งซุ้มขวางทางน้ำ ถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งคนขายและผู้นำไปดื่มเอง

11 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

เชียงใหม่สั่งกวดขันร้านค้า ตั้งซุ้มขวางทางน้ำ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลอกฮอล์ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจพบผู้ฝ่าฝืน ส่งดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งคนขายและผู้นำไปดื่มเอง

ว่าที่ ร้อยตรี ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(สคล.) ได้เสนอให้มีการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 และเรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดทำซุ้มในแม่น้ำต่างๆ และน้ำตก ทั้งคนที่นำมาจำหน่าย หรือ การนำมาเอง ถือเป็นความผิดถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

ว่าที่ ร้อยตรี ทวีศักดิ์ กล่าวว่า การประกาศห้ามดื่มในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ มักจะพบปัญหาตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่เป็นแม่น้ำในความดูแลของกรมเจ้าท่า ซึ่ง สคล.ได้หารือกับทางกรมเจ้าท่าแล้วว่า ไม่สามารถขาย หรือ นั่งดื่มได้ โดยจุดแม่น้ำไหลผ่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ที่อำเภอแม่วาง, ฮอด แม่แตง เชียงดาว ฝาง  และแม่อาย ซึ่งจากการออกตรวจที่แก่งกื้ด อำเภอแม่แตง ปีที่แล้ว พบว่า มีร้านจำนวนมาก คนที่ไปนั่งดื่มมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และมาจากที่อื่น และพบว่ามีเด็กนักเรียนไปนั่งดื่มด้วย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางถนน เหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้แต่ละอำเภอที่มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สรรพสามิตทำป้าย แจ้งเตือน เร่งชี้แจงแก่ร้านจำหน่าย และประชาชนที่จะไปนั่งดื่ม ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งผู้จำหน่ายและผู้ดื่ม มีโทษเปรียบเทียบปรับ หากเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้จะไม่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS