อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์เตรียมแห่แหนให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาในเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมือง

13 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์หลวงในศรัทธาชาวล้านนาเพื่อลงประดิษฐานบนรถบุษบก จากพระวิหารลายคำ ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก่อนแห่แหนให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาในเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ในช่วงตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์หลวงในศรัทธาชาวล้านนาเพื่อลงประดิษฐานบนรถบุษบก จากพระวิหารลายคำ ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก่อนแห่แหนให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาในเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หรือ 721 ปีเวียงเชียงใหม่ โดยพร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นขำนวนมาก ที่มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัธทาเลื่อมใสมาแต่อดีตกาล ก่อนที่จะเคลื่อนรถบุษบกแห่งไปรอบเมือง และเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาได้กราบถวายสักการะสรงน้ำส้มป่อยยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป อันเป็นการเริ่มต้นแห่งเทศกาลป๋าเวทีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 13.30-18.00 น. จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยมาจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จะมีรถอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ในเชียงใหม่ตามหลังรถบุษบกที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เช่น พระพุทธเสตังคมณีหรือพระแก้วขาว พระเจ้าฝนแสนห่า พระศิลา เป็นต้น เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสรงน้ำพระ ในขบวนยังมีขบวนตุง หมากสุ่ม หมากเบ็ง มีการแห่เครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น กลองสะบัดชัย กลองปู่เจ่ และยังมีขบวนสาวงามฟ้อนเล็บและศรัทธาจากหัววัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ออกมาแห่ไปรอบเมือง เป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นทุกปีก่อนงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการบูชาตลอดเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับชาวเชียงใหม่ เชื่อกันว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะเบาบางให้คลายไปในทางที่ดี 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS