ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ แปดเป็ง ไหว้สาป๋าระมี ปี 2560 ระหว่าง 4-9 พฤษภาคมนี้

21 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป, ข่าวกิจกรรม

ชาวเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ “ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเจียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2560 ระหว่าง 4-9 พฤษภาคมนี้ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมโภชตลอด 5 วัน และเดินขึ้นดอยสุเทพ ค่ำวันที่ 9 พฤษภาคม พระธรรมเสนาบดี และนายอำเภอเมือง ร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมจัดงานให้เหมาะสม และขอให้แก้ปัญหาขยะให้ได้ผล เพราะแต่ละปีมีถึง 20 ตันพร้อมจัดเก็บให้เสร็จในวันรุ่งขึ้น

ที่ศาลาปฏิบัติธรรมด้านทิศตะวันตกพระธาตุเจดีย์ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2560 มีการประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเจียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธาน มีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สถานีวิทยุ สวท.เชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการและเลขานุการจัดงาน ตัวแทนฝ่ายพระสงฆ์มีพระครูสิริบรมธาตุ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 7 ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ พระมหาวิษณุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ภูพิงค์ ผู้แทน อบจ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลช้างเผือก ผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ และยังมีตัวแทนผู้ออกโรงทานมาต่อเนื่องกว่า 10 ปี อาทิ นายจรัล ชวาลา เจ้าของห้างเชียงใหม่ใจดี เข้าร่วมประชุมด้วย โดยพระธรรมเสนาบดี กล่าวว่า การจัดงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ตั้งแต่ดำเนินการมาเป็นกิจลักษณะจากเดิมที่มีแต่การเดินขึ้นไปเอง ก็มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากขึ้นทุกปี บางปีก็มากกว่าแสนคน และยังมีผู้ใจบุญออกโรงทานตลอดเส้นทางจำนวนมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ อบจ. เทศบาลทุกแห่ง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง ตำรวจ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถานศึกษา ตลอดถึงสื่อมวลชนก็ได้ร่วมกันจัดงาน ถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และชาวเชียงใหม่ การประชุมเตรียมงานเพื่อให้การจัดขบวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม การตั้งโรงทานตามจุดต่างๆ การจราจร และการเก็บกวาดขยะ เป็นต้น จึงขอมอบให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินการประชุม และขออำนาจคุณพระรัตนตรัยได้อำนวยพรผลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาต่อไป

หลังจากนั้น นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนอยู่เชียงใหม่มากว่า 30 ปี ได้มีโอกาสเดินขึ้นดอยกับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ เมื่อปีที่แล้ว ได้เห็นความร่วมมือและตั้งใจดีของทุกฝ่ายก็ดีใจ ส่วนข้อบกพร่องปัญหาต่างๆ ก็จะร่วมกันแก้ไขให้งานเกิดความเหมาะสมสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งว่า คณะกรรมการจัดงานมอบให้เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินการไปรับพระราชทานน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน ณ พระบรมมหาราชวัง จะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันที่ 5 พฤษภาคม จัดขบวนแห่อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560

งานอบรมสมโภชน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไปพร้อมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสขาบูชา 4-9 พฤษภาคม ทุกวันเวลา 16.00 น.ตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จะเป็นเจ้าภาพแต่ละวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้งสองพระองค์ สำหรับวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน มาตั้ง ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พร้อมกับเปิดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ และอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ก่อนจะเคลื่อนขบวนด้วยระยะทางกว่า 11 กม.ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อไปทำบุญตักบาตร สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาในวันรุ่งขึ้น

ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ ถึงพิธีการต้อนรับและอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ การจัดกิจกกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสมโภชน้ำสรงฯ การเตรียมความพร้อมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปร่วมงดเว้น และร้านค้าตลอดทางไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือเรื่องรักษาความสะอาด จัดถุงดำ จุดเก็บขยะ และปัญหาการจราจร ซึ่งจะต้องเข้มงวดกวดขันไม่ให้รถโดยสารขึ้น-ลงในช่วงที่ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานฯกำลังเคลื่อนขึ้นไป ซึ่งจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 16.30 น.เว้น 1 ช่องจราจรเพื่อรถฉุกเฉินเท่านั้น สำหรับปัญหาขยะจำนวนมากนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กล่าวว่าจะมีรางวัลสำหรับผู้นำขยะลงมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือ ส่วนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวว่าจะผนึกกำลังกับเทศบาลทุกแห่ง อาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เก็บขยะให้เสร็จสิ้นภายในวันรุ่งขึ้น

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS