วันสถาปนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 6 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

29 เมษายน 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

กองพลทหารราบที่ 7 กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10:39 นาฬิกา ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 โดยมี พลโทวิจักขฐ์สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กำลังพลและครอบครัว รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาหน่วย ประวัติการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งขึ้น ตามที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ กระทรวงกลาโหม ซึ่งต่อมากองทัพบก ได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 9/54 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 เรื่องการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น กองพลทหารราบที่ 7 เป็นกองพลทหารราบเบา พร้อมรบระดับ 1 มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และมีการส่งมอบ การบังคับบัญชาหน่วย จากกองพลทหารราบที่ 4 ได้แก่ กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง, กรมทหารราบที่ 17 และหน่วยขึ้นตรง, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลทหารราบที่ 7 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกนาย มีความุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ในการดำรงการจัดตั้งหน่วย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพบกอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเร่งรัด ให้หน่วยที่ได้รับมอบ มีความพร้อม ทันสมัย ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย เพื่อให้สามารถเผชิญกับ ภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ทั้งยามปกติและเมื่อมีสถานการณ์การสู้รบ ตลอดจนท่ามกลางสถานการณ์ ด้านความมั่นคงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน กำลังพลทุกนายภายใต้การนำของ พลตรีณัฐวุฒิชุณหะนันทน์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ท่านปัจจุบัน มีความมุ่งมั่น ให้หน่วยพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรความมั่นคงยุคใหม่และการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมของทหารเป็นบุคคล ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต เพื่อมุ่งสู่ความเป็นทหารอาชีพ ในห้วง 6 ปีที่ผ่านมา กำลังพลทุกนายได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างเต็มความสามารถ และ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยความภาคภูมิใจ สมดั่งคำขวัญของหน่วยที่ว่า “พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น”

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS