รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ

10 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: พาดหัวข่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดงานประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น รับน้ำสรงเดินไปหน้าล้านพระบรมธาตุ เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ  รินน้ำสรงลงในพญาสุวรรณหงส์เงินคำ  อัญเชิญพญาสุวรรณหงส์เงินคำ ขึ้นถวายพระบรมธาตุ ต่อจากนั้นประธานและคณะได้เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา

สำหรับพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องจากประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร เพื่อถวายพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

ชาวจังหวัดเชียงใหม่อันประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัด อำเภอ ตำบล คณะศรัทธาและคณะราชการทุกหมูเหล่า ได้ดำเนินการฉลองสมโภชน้ำสรงพระราชทานและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยต่อเนื่อง โดยจัดรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจากอากาศยานเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการริเริ่มส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแก่ชาวเชียงใหม่ และศึกษาประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยอัญเชิญน้ำสงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานซึ่งมวลชนทุกหมู่เหล่า รวมกันเป็นจำนวนหลายหมื่นคนร่วมกันเดินขึ้นดอย เพื่อเป็นการสมานสามัคคีรวมพลังมวลชนชาวเชียงใหม่

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS