ชะงักกลางคันโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 ก๊กมินตั๋ง

13 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 (ก๊กมิงตั๋ง) การก่อสร้างต้องชะงักลง เพราะบุตรสาวของนายพลลี มีความขัดแย้งกับคณะกรรมในฝ่ายต่างๆ ที่สำคัญคือเรื่องเงิน จัดสถานที่ไม่เหมาะสม บุตรสาวนายพลลี ไม่ต้องการให้สร้างเป็นศาลเจ้า ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รอชี้แจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการ บุตรสาวนำสื่อลงพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง พบสถานที่ก่อสร้างคืบหน้าไปมากกว่า 50% จากที่ใช้งบประมาณไปแล้ว 8 ล้านบาท และยังไม่ทราบว่าเมื่อเสร็จสิ้นจะต้องใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560 นางสาวภรณี ชัยศิริ และนางสาวฉวีวรรณ ชัยศิริ บุตรสาวของนายพลลี เหวินฮ้วน อดีตผู้นำทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 (ก๊กมินตั๋ง) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 (ก๊กมิงตั๋ง) ที่บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6  ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ บุตรสาวของนายพลลีได้นำอดีตทหารที่รบกับนายพลลี จำนวน 10 คนเดินทางไปที่สุสานนายพลลี  หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ้านถ้ำง๊อบ ที่มีอนุสรณ์สถานที่สร้างอยู่เดิมและที่จะสร้างใหม่อยู่ติดกัน พบว่าได้ก่อสร้างคืบหน้าไปมากเกินกว่า 50% แต่ขณะนี้มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งของคณะกรรมการและบุตรสาวของนายพลลี

บุตรสาวของนายพลลี เหวินฮ้วน และอดีตทหารที่รบกับนายพลลีส่วนหนึ่งเกิดความขัดแย้งกับคณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนฯ ท่านอื่นอยู่ โดยบุตรสาวของนายพลลีทั้งสองคนก่อนหน้านั้นได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการ อ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการ จากนั้นไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถึงกรณีขัดแย้งหลายเรื่อง เช่นเงินงบประมาณในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานฯ และเรื่องที่ก่อสร้างแล้วไม่เหมาะสมมีการแก้ไขกันบ่อยครั้ง และล่าสุดพบว่ากรรมการท่านอื่นๆ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่สร้างอนุสรณ์สถานฯให้เป็นศาลเจ้าเป็นต้น

ปัญหาดังกล่าว ล่าสุดทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือลงวันที่ 8 พ.ค.2560 ระบุว่า บุตรสาวของนายพลลี ทั้งสองคนได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2560 ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องแล้ว ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อทางจังหวัดแล้ว ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้บุตรสาวของนายพลลีทราบต่อไป

นางสาวภรณี ชัยศิริ และนางสาวฉวีวรรณ ชัยศิริ บุตรสาวของนายพลลี ทั้งคู่บอกว่า ในช่วงที่รอทางจังหวัดแจ้งผลการชี้แจงของทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการในการชี้แจงกับจังหวัดเชียงใหม่อยู่นั้น ตนเห็นว่า ประชาชนคนไทยต้องได้รับทราบถึงการที่อดีตทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 (ก๊กมิงตั๋ง) ได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติ  เมื่อจะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อทหารที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นจะต้องสร้างให้สมเกียรติ และเหมาะสม แต่การดำเนินงานที่ผ่านมามีความขัดแย้ง เกิดความแตกแยก โดยคณะกรรมการบางคนไม่ให้ครอบครัวของนายพลลี เข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องเงินงบประมาณ และการจัดการก่อสร้างอนุสรณ์สถานด้านต่างๆด้วย เช่นการตกแต่งภายในไม่เหมาะสมและไม่สมเกียรติ และโครงสร้างการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบสากล จึงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่พิสูจน์ความจริงวันนี้ 

นางสาวฉวีวรรณ ชัยศิริ บุตรสาวของนายพลลี กล่าวว่า "ที่ติดใจคือกรณีจะจัดสร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 (ก๊กมินตั๋ง) แล้วให้รวมเป็นศาลเจ้าด้วย ทางครอบครัวตนในฐานะบุตรสาวนายพลลี และทหารที่สู้รบเคียงบาเคียงไหล่นายพลลีเห็นว่าไม่เหมาะสม ต้องการให้สร้างอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนฯ เท่านั้น"

"ส่วนกรณีที่ร้องเรียนไปศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการไปแล้ว ตนไม่เชื่อมั่น เพราะเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีที่เชิญตนและเครือญาติพร้อมทหารของนายพลลีบางคนไปพบก็หวังว่าจะได้รับคำชี้แจงเรื่องกรณีที่ตนร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการที่ไม่เห็นด้วยกรณีที่มีความขัดแย้งในการสร้างอนุสรณ์สถานทหารจีนฯ แต่พบว่า วันที่ตนไปฟังคำชี้แจงมีประชาชนชาวจีนจากอำเภอต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง อ.ไชยปราการส่วนหนึ่ง และมีชาวไทยสัญชาติไทยใหญ่ และสัญชาติอื่นๆ เดินทางมาร่วมประชุมรับฟัง และลงรายมือชื่อเพื่อให้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการสร้างอนุสรณ์สถานฯและศาลเจ้าต่อไป ในความคิดของตนเห็นว่า เป็นการพยายามจะให้ครอบครัวของตนไม่มีส่วนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานทหารจีนฯดังกล่าวหรือไม่ และขณะนี้ใช้งบประมาณไป 8 ล้านบาท และยังไม่รู้ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสิ้น เงินได้มาจากที่ชาวไทยเชื้อชายจีนและเครือญาตินายพลลี และเครือญาติทหารของนายพลลี ระดมทุนกันก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ และการที่คณะกรรมการบางคนจะหาเงินโดยวิธีไม่เหมาะสมมาจัดสร้างอนุสรณ์สถานฯตนก็ไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ตนไม่ไว้วางใจ จึงร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่" นางสาวฉวีวรรณ ชัยศิริ บุตรสาวของนายพลลี กล่าว

นายพิบูลย์ ใจโชคดียิ่งสกุล อายุ 69 ปี เป็นทหารของนายพลลี อีกนายหนึ่ง กล่าวว่า เป็นทหารมาตั้งแต่อายุ 15 ปี ได้ไปสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาติที่ดอยผาหม่น และอีกหลายแห่ง วันนี้เมื่อจะสร้างอนุสรณ์สถานผู้ที่เสียชีวิตรวมรบด้วยกันมาในอดีต และอยู่กับนายพลลี ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น เมื่อจะมีอนุสรณ์สถานเพื่อให้ลูกหลานได้มาศึกษาประวัติและมาเคารพบรรพบุรุษ แต่มาเกิดปัญหาขัดแย้งในการใช้เงินงบประมาณก่อสร้างและปัญหาต่างๆนั้น ก็ต้องการให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาคุยกันเพื่อยุติปัญหาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับการลงพื้นที่รับฟัปัญหาทางฝ่ายบุตรสาวของนายพลลี เหวินฮ้วน และอดีตทหารที่รบกับนายพลลีแล้ว ผู้สื่อข่าวจะประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมาชีแจ้งในรายละเอียกต่อไป.

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS