ประเพณีเดือนเก้า (เหนือ) สรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง)

14 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) ระหว่างวัวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง จัดให้มีขึ้นทุกปีภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง ตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร คือสามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า-ออกพรรษา ปีละสองครั้ง นับเป็นศาสนพิธีประจำของวัดและแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบทอดมาช้านากว่า 100 ปี วันที่จัดงาน จะจัดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือน มิถุนายน)

สำหรับในปีน 2560 นี้ จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน โดยในวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 08.30 น. จะมีการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน บนถนนสายเชียงใหม่ – จอมทอง ซึ่งจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่ออัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐานไว้ที่วัด และจะมีการสรงน้ำพระธาตุในวันที่ 9 มิถุนายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระพรหมมลคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัด พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้ มิได้เป็นถาวร แต่สามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า - ออกพรรษา ปีละสองครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ที่ต่างตั้งใจเดินทางไปสักการะกัน ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงาน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือน มิถุนายน)

แต่ละปีก่อนจะเริ่มงานพิธี 5 วัน หรือราววันขึ้น 10 ค่ำ คณะผู้ศรัทธาจะพากันไปที่หอเจ้าใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตวัดพระธาตุฯ เพื่อลงทรงพ่อเจ้าใหญ่ ทำนายทายทักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระธาตุจอมทอง วัด หรือองค์พระธาตุในรอบปีนั้นๆ เมื่อถึงเช้าวันงาน ผู้คนจะเริ่มทยอยกันเดินทางมาที่วัด เพื่อทำบุญและรอพิธีสรงน้ำ และเมื่อถึงเวลา พระสงฆ์จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากโกศาห้าชั้น ไปใส่ในโกศใบใหม่สำหรับการสรงน้ำโดยเฉพาะ แล้วอัญเชิญโกศขึ้นบนคานทอง มีชาวบ้านอาสาสมัครแต่งตัวเป็นทหารโบราณราว 10 คน เป็นคู่หามรออยู่หน้าแห่พระบรมสารีริกธาตุไปยังพระอุโบสถเพื่อบูชาข้าวปลา อาหาร ตลอดทั้งสองข้างทางวิหารเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่พากันซัดข้าวตอกดอกไม้ใส่ พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นจึงมีการสรงน้ำยังห้องสรงข้างวิหาร

สำหรับน้ำที่ใช้สรง แต่เดิมชาวบ้านถือว่าต้องใช้น้ำจากน้ำแม่กลางผสมกับดอก คำฝอย ให้เป็นสีเหลืองอ่อน (ห้ามนำน้ำส้มป่อยสรงพระบรมธาตุ) ปัจจุบันอาจใช้บ้ำประปา บ้างก็ไม่ได้เจือดอกคำฝอย บางคนอาจรองน้ำที่ผ่านโกศแก้วนำกลับไปบูชาหรือนำเอาไปเป็นมนต์รักษาอาการ เจ็บป่วย

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS