ชาวเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวนมาก

17 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ชาวเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยกลุ่มจิตอาสาจากทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมารวมตัวรับการฝึกเป็นวิทยากรครู ก ฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นต้นแบบของวิทยากรครู ก แล้วขยายผลต่อยอดไปทุกครัวเรือนของทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และทุกอำเภอ โดยมีเป้าหมายประดิษฐ์ 1 ล้านดอกภายใน 31 สิงหาคม 2560 สำหรับถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยพลังแห่งการรวมดวงใจถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำการฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จาก 24 อำเภอ รวมกว่า 240 คน โดยการนำของนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 เวลา 09.00น. จัดที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ โดยการรวมตัวฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นรูปดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล เพื่อถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดเชียงใหม่มีความมุ่งหมายให้ทุกครอบครัวได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง จึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้ทำเป็นและทำได้ โดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อนุเคราะห์พื้นที่ให้ประชาชนที่สนใจมาร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ต้นแบบได้ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00-19.00น.ได้อีกสถานที่แห่งหนึ่งด้วย

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ในกลุ่มจิตอาสาได้รวมตัวกันฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยฝึกปฏิบัติก่อนเป็นวิทยากรครู ก แล้วต่อยอดขยายผลไปสู่วิทยากรครู ข ในอำเภอแล้วลงลึกถึงระดับตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน โดยความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่ได้ทำสิ่งดีถวายแด่พระองค์ท่าน อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ เทคนิค ทักษะที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS