รองอธิบดีกรมการปกครองประดับเข็มเครื่องหมายวิทยะฐานะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน

18 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: ซะป๊ะเรื่องราว

กรมการปกครองตั้งเป้า จัดฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในหนึ่งปี ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ คาดจะใช้เวลา 10 ปีจึงจะครบทุกคน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายวิทยะฐานะ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 79/2560  จำนวน 94 คน จากทั่วประเทศ  ที่วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าว กรมกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เพิ่มสมรรถนะ ความรู้ ความ สามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอ และปลัดอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า  รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน  สนับสนุนงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจัดฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้ ร้อยละ 10 ต่อปี ของจำนวนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ  ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะครบทุกคน และยังให้ความมั่นใจว่าสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยังจะคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

โอกาสนี้  รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ฝากให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยเหลืองานนายอำเภอและปลัดอำเภอในการทำงานตามนโยบายรัฐบาลทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะวาระเร่งด่วนในการรณรงคืปลูกดอกดาวเรือง ทุกพื้นที่เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทันในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS