"เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก" ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

19 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่: ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ป๋าเวณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลประจำปี 2560 หรือ"ป๋าเวณีเดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก" ยึดเอาการเข้าอินทขิลในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ และออกอินทขิล ในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ โดยในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม และมีพิธีออกอินทขีลในวันที่ 29 พฤษภาคม ณ วิหารจตุรมุข วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ขอเชิญร่วมประเพณี “ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล”  ในวันจันทร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และพิธีออกอินทขีลในวันที่จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายพื้นเมือง และเตรียมสวยดอกไม้มาจากบ้านเพื่อนำมาบูชาเสาอินทขีล ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยเตรียมสวยดอกไม้ 32 สวย บูชาในขันโตกรอบหออินทขีล และเวียนประทักษิณ(เวียนขวา) จากนั้นบูชากุมภัณฑ์ทั้ง 2 ตน บริเวณด้านข้างหออินทขีล บูชาไม้ยางนา บูชาพระเจ้าฝนแสนห่า บูชาพระอัฏฐารสในพระวิหารหลวง และพระเจดีย์หลวงเป็นลำดับ

ประเพณีนี้ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เพื่อบูชาเทพยดาอารักษ์ บรรพกษัตริย์ล้านนา เมื่อสักการะแล้วเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และบันดาลให้บ้านเมืองประสพความผาสุก 

เดิมนั้น เสาอินทขิล ประดิษฐานอยู่ที่วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขิลกลางเวียง (เมือง) เชียงใหม่ เล่ากันว่า หล่อด้วยโลหะ แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2343 พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์แรก ทรงมีพระดำริย้ายเสาอินทขิลมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ทำการบูรณะขึ้นใหม่เป็นเสาปูนปั้นติดกระจกสี บนเสาเป็นบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล จะมีการอัญเชิญ พระเจ้าฝนแสนห่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงบันดาลให้เกิดฝนตก แห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ก่อนนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ สรงน้ำใส่บาตรดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา และใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมือง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟัง CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา คลิกที่นี่
Happy Radio
สดจากเชียงใหม่ Chiangmai Live Channel
CM77 - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ใน Google Play
CM77 - แอปพลิเคชันบน iOS