สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน "กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00-18.30 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนควบคู่กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เมี่ยงเมือง ชา กาแฟ การออกร้านโดยกลุ่มร้านค้าต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนา การสาธิตชงชาและกาแฟ การแสดงหุ่นละครล้านนาประยุกต์ และการแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัยด้วยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการธุรกิจด้านน้ำชาและกาแฟอย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ผู้ผลิตวัตถุดิบไปจนถึงตัวแทนจำหน่ายที่มียี่ห้อเป็นของตนเอง 

สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.54 เวลา 16.00 น.ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.(ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช.เป็นประธานในพิธี

13 ธันวาคม 2011 16:51 · 4 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น