จังหวัดลำพูนเปิดงาน สานศิลป์ถิ่นล้านนาลำพูน เสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตชุมชน

จังหวัดลำพูนเปิดงาน สานศิลป์ถิ่นล้านนาลำพูน เสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตชุมชน ตามโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน ในงาน สานศิลป์ถิ่นล้านนาลำพูน ตามโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้มีโอกาสในการรับความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้กลุ่มชุมชน และประชาชน มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด อำเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือยังไม่เคยร่วมการคัดสรรสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลการคัดสรร ในระดับ 1–2 ดาว จำนวน 100 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการ สำหรับวันที่ 1 กันยายน 2555 จะเป็นการจัดงานลักษณะ “ชม ชิม ช้อป” กล่าวคือ ชม เป็นการสาธิตการผลิตสินค้าชุมชน และการจัดแสดงกระบวนการ ขั้นตอนในการลงทะเบียน และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ชิม เป็นการเปิดโอกาสให้ทดลองชิมอาหารพื้นเมืองที่ได้รับการพัฒนารสชาติจากกลุ่ม ผู้ผลิตชุมชน ช้อป เป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ประมาณ 50 ซุ้มภายในงาน โดยลักษณะการจัดงานจะเป็นแบบ “กาดหมั้ว” ที่เน้นความเป็นธรรมชาติตามวิถี ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวลำพูน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงและจำหน่าย มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารพื้นเมือง ขนมไทย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาจากฝีมือและภูมิปัญญา ของพี่น้องชาวลำพูน

prdnorth.in.th

1 กันยายน 2012 15:58 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวศิลปวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น