ตำรวจเชียงใหม่เข้มเมาแล้วขับกวดขันวินัยจราจร ป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

เนื่องจากเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากในแต่ละปีที่ผ่านมา อาจเกิดความไม่สงบกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ และเกิดปัญหาอุบัติเหตุรุนแรงและปัญหาการทะเลาะวิวาทมาจากการดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้น พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 มีนโยบายสร้างความอบอุ่นมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้มีมาตรการป้องกันและลดปัญหาดังกล่าว ให้ตรงกับเป้าหมาย จึงมอบหมายให้ พันตำรวจเอก สิทธิชัย ทนันไชย กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำกำลังข้าราชการตำรวจสังกัดกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจภูธรในเขตเมืองเชียงใหม่ร่วมกันดำเนินการเข้มงวดกวดขันต้นเหตุของปัญหาในความไม่สงบจากผู้กระทำความผิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เกินกำหนดจึงได้มีโครงการ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ความสงบเรียบร้อยจากการดื่มแอลกอฮอล์ 

โครงการดังกล่าวจะเริ่มปฎิบัติการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งผู้ขับขี่ที่ขับรถและมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในเบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราขณะขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการก่อเหตุทะเลาะและความไม่สงบ สถิติผลการจับกุม ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2555 กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดวินัยจราจร ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยประมาณ 15,000 ราย ไม่มีใบอนุญาตขับรถประมาณ 5,000 ราย ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรฯ ประมาณ 3,000 ราย และความผิดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ประมาณ 300 ราย 

สำหรับโครงการดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คาดหวังว่าจะสร้างความมั่นใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม

 

18 กันยายน 2012 17:00 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป, พาดหัวข่าว

แสดงความคิดเห็น