สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนกันไปแรด ในวันแรดโลก

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดนิทรรศการ WORLD RHINO DAY หรือวันแรดโลก ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญของสัตว์สายพันธุ์นี้ ซึ่งครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีแรดอยู่ 2 ชนิด คือ แรดนอเดียว “แรดชวา”และแรดสองนอ “กระซู่” ปัจจุบันได้สูญพันธุ์จไปจากผืนแผ่นดินไทยแล้ว..

นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 นี้ ถือว่าเป็นสำคัญในด้านการอนุรักษ์ “แรด” สัตว์สายพันธุ์สำคัญของโลกชนิดหนึ่ง โดยฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้จึงได้มีการจัดนิทรรศการ WORLD RHINO DAY วันแรดโลก ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะมีนิทรรศการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “แรด” และพบกับ “กาลิ” แรดสายพันธุ์อินเดีย หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สำหรับ “กาลิ” แรดอินเดีย ที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นแรดสายพันธุ์อินเดีย ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนปาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงพระราชทานให้กับองค์การสวนสัตว์ฯ เป็นผู้ดูแล ต่อมาองค์การสวนสัตว์ฯได้ยกไว้ในความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 26 ปีแล้ว สำหรับกาลินั้นเป็นแรดดำนอเดียว เพศเมีย มีน้ำหนักประมาณ 3 ตัน สูงร่วม 2 เมตร ผิวหนังผิวหนังมีรอยย่นพับ มองดูคล้ายเสื้อเกราะ ชอบกินใบไม้เป็นหลัก โดยแรดประเภทนี้จัดอยู่ในบัญชีสัตว์หายากที่อยู่บัญชี ไซเตส 1 และเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

SawaanLanna : รายงาน

21 กันยายน 2012 17:52 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น