เทศบาลเมืองต้นเปาต้นแบบเมืองท่องเที่ยว‏

4 องค์กรลงนามร่วมมือกันสร้างต้นเปาให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมหัตถกรรมล้านนา

ที่เทศบาลเมืองต้นเปา นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมหัตถกรรมล้านนาไทย ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการสร้างเทศบาลเมืองต้นเปาให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมหัตถกรรมล้านนา

โดย นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศบาลเมืองต้นเปา ระบุว่าเทศบาลเมืองต้นเตรียมจัดกิจกรรมสำหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลต้นเปา โดยได้จัดกิจกรรมๆ 6 กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมหัตถกรรมล้านนาที่มีความพร้อมได้แก่ งานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงระหว่างวันที่11-18 พฤศจิกายน งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง วันที่ 18-20 มกราคม งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ งานสรงน้ำพระธาตุวัดพระนอนแม่ปูคา ห่มผ้าพระนอน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ งานวันเกษตรชุมชนตำบลต้นเปาวันที่ 5-7 เมษายน และงานเทศกาลแข่งขันว่าวไทยและนานาชาติในวันที่ 6 กรกฎาคม

ด้านนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก และยกให้งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงมีความสำคัญในระดับนานาชาติไปแล้ว

Sawaan Lanna : รายงาน

21 ตุลาคม 2012 11:29 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

แสดงความคิดเห็น