ตำรวจภาค ๕ แถลงผลการปฎิบัติการ "ค้นรังโจร" ครั้งที่ ๒

วันนี้ (23 พ.ย.) ที่ตำรวจภูธ ภาค ๕ พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว รอง ผบช.ภ ๕ แถลงข่าวผลการตรวจค้นจับกุม ตามโครงการ "ค้นรังโจร" ครั้งที่ ๒ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ ๕ ที่กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ จัดทำ "เส้นทางโจร" แล้วจัดตั้งจุดตรวจสกัดตามเส้นทางโจรในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการตรวจค้นจับกุม สำหรับปฎิบัตการ "ค้นรังโจร" ครั้งที่ ๒ นี้ ในภาพรวม จับกุมได้ทั้งสิ้น ๒๙๓ ราย ผู้ต้องหา ๓๐๖ คน ของกลาง ๓๖๔ รายการ

จากนโยบายของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.๕ กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจ ในสังกัดภูธร ภาค ๕ จัดทำ "เส้นทางโจร" แล้วตั้งจุดสกัดตามเส้นทางโจรในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการตรวจค้นจับกุม ตามโครงการ "ค้นรังโจร" ครั้งที่ ๑ พร้อมกันเมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตำรวจภูธรภาค ๕ จึงกำหนดมาตราการในการปฎิบัติต่อกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการค้นรังโจร ครั้งที่ ๒

โดยเน้นเป้าหมาย กลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด , หมายจับคดีค้างเก่า , แรงงานต่างด้าว , แหล่งผลิตและจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง และประทัดยักษ์ โดยกำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดภูธรภาค ๕ ตรวจค้นจับกุมพร้อมกันในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.๕ , สิทธิพร ศรีจันทร์ทับ รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์์์ รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ดำรงค์ศิกดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบช.ภ.๕ , และ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ผบก.สส.ภ.๕ ภายใต้การกำกับการดูแลการปฎิบัติของ ผบก.ภ.จว. ทุกแห่งในสังกัดภูธรภาค ๕ โดยมีเป้าหมายในการในภาพรวม ใน ภ.จว. เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำปาง , พะเยา , แพร่ , น่าน , แม่ฮ่องสอน และ  บก.สส.ภ ๕ รวมทั้งสิ้ง ๒๑๔ เป้าหมาย สำหรับปฎิบัตการ "ค้นรังโจร" ครั้งที่ ๒ นี้ ในภาพรวม จับกุมได้ทั้งสิ้น ๒๙๓ ราย ผู้ต้องหา ๓๐๖ คน ของกลาง ๓๖๔ รายการ

สำหรับผลการจับกุม โดยแยกรายภูธรจังหวัดมี ดังนี้ ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จับกุม ๑๗๙ ราย ผู้ต้องหา  ๑๘๗ คน ของกลาง ๑๓๕ รายการ (ยาบ้า ๔,๔๕๐ เม็ด, ฝิ่น ๙.๕ กรัม, กัญชา ๒ กรัม, อาวุธปืน ๑๑ กระบอก, รถยนต์ ๒ คัน, จักรยานยนต์ ๒ คัน, เงินสด ๕๒,๒๐๐ บาท, มือถือ ๓ เครื่อง, คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

ภูธรจังหวัดเชียงราย จับกุม ๓๑ ราย ผู้ต้องหา ๓๒ คน ของกลาง ๘ รายการ (ยาบ้า ๓๔๘ เม็ด , เฮโรอีน ๒.๒ กรัม, ฝิ่น ๔๒.๕ กรัม,อาวุธปืน ๑๖ กระบอก , ลูกกระสุน ๒๕ นัด , รถยนต์ ๑ คัน)

ภูธรจังหวัดลำปาง จับกุม  ๗ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน  ของกลาง ๒ รายการ (ยาบ้า ๒๙ เม็ด , อาวุธปืน ๑ กระบอก)

ภูธรจังหวัดลำพูน จับกุม ๙ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน ของกลาง ๑๕ รายการ (อาวุธปืน ๒ กระบอก , กระสุนปืน ๓ นัด , ยาบ้า ๘๒๐ เม็ด , ฝิ่น ๖.๔๘ กรัม , เงินสด ๖๒,๕๒๐ บาท)

ภูธรจังหวัดพะเยา จับกุม ๑๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๖ คน ของกลาง ๒ รายการ (ยาบ้า ๑,๙๔๕ เม็ด)

ภูธรจังหวัดแพร่ จับกุม ๑๑ ราย ผู้ต้องหา ๑๑ คน ของกลาง ๕ รายการ (ยาบ้า ๑,๐๔๘ เม็ด , ปืน ๑ กระบอก, สลากกินรวบ ๓ แผ่น)

ภูธรจังหวัดน่าน จับกุม ๔ ราย ผู้ต้องหา ๔ คน ของกลาง ๓ รายการ (อาวุธปืน ๕ กระบอก , กระสุนปืน ๑๓ นัด)

ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุม ๑๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๓ คน ของกลาง ๘ รายการ (อาวุธปืน ๓ กระบอก , กระสุนปืน ๘ นัด , ฝิ่น ๐.๖๙ กรัม , มูลฝิ่น ๔ กรัม , สุราหมัก ๒ ถัง)

บก.สส.ภ ๕ จับกุม ๒๒ ราย ผู้ต้องหา ๒๗ คน ของกลาง ๔๓ รายการ (ยาบ้า ๑,๘๐๖ เม็ด , อาวุธปืน ๔ กระบอก , กระสุน ๑๗ นัด , กระเป๋า ๘ ใบ , แว่นตา ๑๒ อัน , มือถือ ๗ เครื่อง , ดอกไม้เพลิง ๘๑ รายการ)

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๕ โดย พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา คาดหวังว่า การปฎิบัติการ "ค้นรังโจร" ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการระงับยับยั้งอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค ๕ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกประเภท ส่งข้อมูลมาได้ที่ ตำรวจภูธรภาค ๕ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๔ ๐๐๐๐ หรือ www.police๕.co.th เพื่อร่วมกันป้องกันฮาชญากรรมและกดดันผู้กระทำผิดให้หมดสิ้น

 

Sawaan Lanna : รายงาน

23 พฤศจิกายน 2012 12:09 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป, พาดหัวข่าว

แสดงความคิดเห็น