เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ประจำปี 2556

จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองต้นเปา และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "เทศกาลบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 30 " ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองปีมหัศจรรย์เมืองไทยเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

30ปบอสราง

ภายในงานพบกับ การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาถูก สินค้าหัตถกรรมร่มบ่อสร้างลดราคาทั้งหมู่บ้าน การประกวดหัตถกรรมโดยสล่าท้องถิ่นวาดร่มแพรขนาดต่าง ๆ การประกวดตกแต่งหน้าร้าน การตกแต่งซุ้มประตูป่า ตลอดถนนสายบ่อสร้าง ชมนิทรรศการแสดงวิถีชีวิต และความเป็นมาของการทำร่มบ่อสร้าง ชมพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง และในช่วงภาคกลางคืนพบกับการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง และการแสดงดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ อีกมากมาย

สำหรับการจัดงานร่มบ่อสร้างฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากทุกปี ดังนี้ รถประดับร่มฯจะประดับตกแต่งภายใต้แนวคิด "เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองปีมหัศจรรย์เมืองไทย หลังจากพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ 18 มกราคม 2556 รถประดับร่มทุกคันจะนำมาจอดบนถนนบ่อสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและสัมผัสความงามอย่างใกล้ชิด ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้องและขบวนวัฒนธรรมล้านนา จะจัดให้นักท่องเที่ยวได้รับชมทุกวัน รถรางบริการนักท่องเที่ยวฟรีตลอดทั้งงาน อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ทางเทศบาลฯจะปิดถนนสายบ่อสร้าง ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน บ่อสร้างจนถึงสามแยกหมู่บ้านบวกเป็ด รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม เดินซื้อ เดินดูสินค้าหัตถกรรมในบรรยากาศดั้งเดิมของถนนคนเดินหมู่บ้านบ่อสร้าง อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานดังกล่าว

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ 164/94-95 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (สำนักงานชั่วคราว) โทร 053-276140-2 และที่เทศบาลเมืองต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทร 053-338048-9 www.tonpao.go.th

8 มกราคม 2013 15:08 · 3 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม, พาดหัวข่าว

แสดงความคิดเห็น