นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐวานุอาตู เข้าร่วมประชุมผู้นำด้านน้ำ

นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐวานุอาตูถึงประเทศอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านนำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2‏

ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ นายโมอานา การ์กัซ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานุอาตูที่เดินมาถึงประเทศไทย พร้อมร่วมตรวจแถวกองเกียรติยศ โดยนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐวานุอาตูจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านนำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2‏ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานุอาตู มีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การร่วมเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่รัฐบาลจัดเลี้ยงผู้นำประเทศต่างที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านนำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2 ที่เวียงกุมกาม และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านน้ำและร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านนำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2 รวมทั้งการจะเข้าหารือทวิภาคีและการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐวานุอาตูด้วย

สำหรับในวันนี้ (19 พฤษภาคม) จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับผู้นำ (การประชุมเต็มคณะ) รวมถึงการจัดประชุม ครม.ร่วมไทย-ลาว เพื่อเชื่อมความสามัคคีและการค้าและการลงทุนแบบทวิภาคีถึง 5 ประเทศ  ส่วนในช่วงค่ำรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมฯ และจะมีการจัดการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ณ เวียงกุมกาม ซึ่งนายปลอดประสพ สุรัสวดี ร่วมแสดงในบทบาทพญามังราย  ประชาชนที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดการแสดงแสงสีเสียง ในงานเลี้ยงการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 2nd Asia – Pacific Water Summit : 2nd APWS เรื่อง ""เวียงกุมกาม มังราย และสายน้ำ"" ได้ทางช่อง 11 NBT ได้ในเวลา 19.45 น.

...........................................................

ศูนย์ข่าววิทยุล้านนา : รายงาน / ถวิล ศักดิ์เร็ว : ภาพ

19 พฤษภาคม 2013 09:26 · 2 ปีที่แล้ว
หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

แสดงความคิดเห็น