Skip to main content

สลากย้อมเมืองลำพูนปี 2560 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมงานคึกคัก

ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตกแต่งต้นสลากย้อมและ ร่วมกันจัดขบวนแห่ต้นสลากย้อมเคลื่อนสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยกันอย่างคึกคัก ในงานประเพณีสลากภัตสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560

เมื่อค่ำวานนี้ บรรยากาศ งานประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ที่ จังหวัดลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน , หน่วยงานราชการ , องค์กร เอกชน , คณะศรัทธาจาก จังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกัน ตกแต่งต้นสลาก และ จัดขบวนแห่ครัวทาน จากบริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งแต่ละขบวน ได้ตกแต่งต้นสลาก ด้วยงามประณีตสวยงาม สะท้อน เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น ของชาวลำพูน 

หลังจากที่ขบวนแห่ต้นสลาก เคลื่อนมาถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย ได้ มีพิธี เปิดงาน อย่างเป็นทางการ โดย นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ มอบรางวัลให้แก่ ชุมชน ที่ จัด ส่งต้นสลากย้อม เข้าร่วมประกวด ซึ่ง ชุมชนบ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โดยในงานได้มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการแสดงแสงสีเสียงชุด ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายถึงความสำคัญของประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน โดยบรรยากาศภายในลานวัดมีต้นสลากของเจ้าภาพ และคณะศรัทธาที่ร่วมกันจัดตั้งถวายแด่วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งต้นสลากแต่ละต้นได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระดาษหลากสีสัน และเครื่องไทยทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานก็ได้ร่วมทำบุญกับเจ้าภาพต้นสลากด้วย 

ประเพณีการทานสลากภัต สลากย้อม เป็นประเพณีสำคัญที่ จังหวัดลำพูนซึ่งได้จัดสืบทอดติดต่อมาเป็นเวลานานแล้ว โดย จัดขึ้นทุก วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวลำพูนในอดีต และเพื่อเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดย ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560 ซึ่งกิจกรรม ในงานวันนี้ ( 5 กันยายน 2560 ) จะมีการประกวดการฮ่ำกะโลง ( อ่านกลอนทำนองล้านนา ) , การแสดงซอพื้นเมืองและการถวายทานสลากพระสงฆ์สามเณร อ่านเส้นสลาก และให้พรแก่ผู้ถวายทานสลาก

ในอดีตประเพณีทานสลากย้อม เป็นการทำบุญที่เจาะจงเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น โดยต้นสลากย้อมจะมีการตกแต่ง อย่างสวยงาม ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการประกอบ มีการย้อมสีตรงปลายเรียวไม้ไผ่หลายหลากสี ของที่นำมาแขวนจะแต่งย้อมสีสวยงาม เพื่อให้สมกับเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสิ่งของที่นำมาถวายจะ เป็นสิ่งของที่ช่วยบำรุงความสวยงามของสตรีเช่น กระจก, แป้ง, หวี, สิ่ง ของเครื่องใช้ ปัจจัยต่าง ๆ โดย ชาวเหนือ มีความ เชื่อว่าการร่วมทำบุญในพิธีสลากย้อม จะได้รับ อนิสงฆ์ เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย และ เชื่อว่าจะทำให้เป็นผู้ที่มีความสวยงาม ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สามารถพบได้แห่งเดียวที่จังหวัดลำพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม