Skip to main content

ชาวลำพูนจำนวนมากเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติถวายทานโคมสามหมื่นดวง (คลิป)

ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2560 ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมสามหมื่นดวงแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณี ยี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมสามหมื่นดวง จ.ลำพูน โดยมี พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ และ แสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง จากนั้น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน , ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ,   นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และ ผอ.ททท.ลำปาง – ลำพูน  ได้ร่วมกันกดสวิทซ์ไฟฟ้าซึ่ง เป็นการจุดโคมไฟหลากสีจำนวนสามหมื่นดวงให้สว่างขึ้นพร้อมกัน

บรรยากาศภายในงาน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมบูชาโคมไฟล้านนา และเก็บภาพความประทับใจของโคมไฟเล็กหลากสี และโคมไฟใหญ่หลากหลายรูปแบบที่ประดับตกแต่งบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ส่วน บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการจัดโคมไฟขนาดเล็กประดับบริเวณ ลานอนุสาวรีย์ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันถวายโคมแด่พระนางจามเทวี 

พิธีถวายโคมและการปล่อยโคมลอยเป็นประเพณีที่ชาวลำพูนปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อบูชาไฟและถวายโคมไฟเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะของชาวลำพูนและผู้เกิดปีระกา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม