Skip to main content

เทศกาลโลกของกว่างและงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว มหกรรมของดีเมืองปัว ปี 2560

กิจกรรม

เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลโลกของกว่างและงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว มหกรรมของดีเมืองปัว" ปี 2560 วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ขบวนแห่หุ่นกว่าง วัันที่เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. และพิธีเปิดงาน เวลา 18.00 น. พบการประกวดธิดากว่าง

ภายในงานพบกับ

  • ขบวนแห่ / ประกวดกว่าง / ธิดากว่าง / นักร้อง ฯลฯ
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม / อัตลักษณ์ของเมืองปัว
  • กีฬา และคาราวานสินค้า / อาหาร ฯลฯ 

วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว จังหวัดน่าน

จัดโดย ชมรมการท่องเที่ยวร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นอำเภอปัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2560

ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว จังหวัดน่าน