Skip to main content

โครงจากใจคนเมืองสู่แดนดอยครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

กิจกรรม

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ่ ณ ตำบลแม่ตื๋น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่โรงเรียนหม่าโอโจเป็นศูนย์กลางและจะมีชุมชนในบริเวณที่ใกล้เคียงอีกประมาณ 4-5 ชุมชนเข้าร่วม

โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยศูนย์แผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ร่วมกับวิทยุชุมชนล้านนา F.M. 97.50 MHz และวิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา www.cm77.com โดยการดำเนินงานจะเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนและเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของและนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาและชุมชนที่ประสบภาวะขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ปี 2547 ณ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2 ปี 2548 ณ โรงเรียนบ้านวังมะริว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3 ปี 2549 ณ โรงเรียนบ้านแม่อูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4 ปี 2550 ณ โรงเรียนบ้านแม่แมม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 5 ปี 2551 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผีลู สาขาบ้านในของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 • ครั้งที่ 6 ปี 2552 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 7 ปี 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านกิ่วสะแวกเก่า อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ครั้งที่ 8 ปี 2554 ณ ณ โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 9 ปี 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านแม่ผาปู อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 10 ปี2556 ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 11 ปี 2557 ณ.โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 12 ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 • ครั้งที่ 13 ปี 2559 ณ โรงเรียนปางบอนวัฒนาคาร ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

โดยในครั้งนี้ คือครั้งที่ 14 จะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนและบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว และสิ่งที่จำเป็นให้กับชาวบ้านและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่นตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 นี้

เราจะบริจาคเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 1 ชุดอันประกอบไปด้วย ผ้าห่มหรือเสื่้อกันหนาว ข้าวสาร น้ำตาล เกลือ น้ำมันพืช ผงชูรส ผงซักฟอก บะหมี่ ปลาเค็ม ฯลฯ ซึ่งมีประมาณ 250 ครัวเรือน และ อุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาวเด็ก สื่อการสอนสำหรับเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ถุงเท้า หมวก ขนม ฯลฯ ให้กับเด็กนักเรียนซึ่งรวมกันแล้วมีประมาณ 200 คน ซึ่งรวมแล้วประมาณ 450-500 ชุด

กลุ่มบ้านมี บ้านหม่าโอโจ บ้านหัวโล๊ะ บ้านเคอะกะชอเด บ้านเด๊ะบือเซะเลโค๊ มีราษฏรเป็นชาวเขาเผ่าปะกากะญอ (กระเหรี่ยง) มีบ้านในชุมชนกลุ่มบ้าน จำนวน 250 หลังคาเรือนและโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ เป็นโรงเรียนศูนย์กลาง รวมถึงมี ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในแต่ละบ้านเป็นที่ส่งเสริมการเรียนหนังสือของแต่ละหมู่บ้าน มีจำนวนเด็กในสถานที่ต่าง ๆ จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีภาวะขาดแคลนหลายอย่าง ทางผู้ดำเนินโครงการฯ เล็งเห็นถึงความขาดแคลน อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคของชุมชนและสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย ครั้งที่ 14 เพื่อไปมอบ อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนอกเหนือจากนี้จะได้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพและสันทนาการแก่ชุมชน หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมกันบริจาคของในครั้งนี้ ทางโครงการยินดีที่จะไปรับของบริจาคด้วยตนเองเพื่อนำไปบริจาคต่อไป หรือหากหน่วยงานท่านยินดีที่จะร่วมกันเดินทางไปบริจาค ก็สามารถเดินทางร่วมไปกับทางโครงการฯ ได้ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยประสานงานมาก่อนล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างล่าง

 • คุณนพดล โทร 089-5595075
 • คุณอุดมศิลป์ โทร 089-2658699
 • คุณธนชาติ โทร 080-1252577

หรือโอนเงินบริจาคไปยังชื่อบัญชี "โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย" ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 456-0-22113-8 และแจ้งไปยังฝ่ายประสานงานโครงการฯ


รายนามผู้บริจาค (17 พฤศจิกายน 2560)

 1. คุณสามารถ พิมพามี 250 บาท
 2. น้องติ่งน้องเก๋ เชียงใหม่ 1,000 บาท
 3. ปี้อ้อยเจ๋วะรัฐถะ กับแม่บุญ แม่แจ่ม 500 บาท
 4. อ้ายพยนต์ ตั้งจิตตรง จันทบุรี 1,500 บาท
 5. น้องวนิชญา เพชรบุรณ์ 300 บาท
 6. คุณโสฬส-คุณศิลนิตย์ จากสมุทรปราการ, โรงงานลูกชิ้น 5 ส. จ.สมุทรสาคร, บ.พัฒน์ชนมารีนแอนด์ฟูดส์ จก. สมุทรสาคร 10,000 บาท

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

 • 06.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยนัดกันที่ สถานีวิทยุล้านนา (www.cm77.com) เข้าซอยข้างเทคโนตีนดอย สู่ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
 • 12.00 น. รับทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
 • 13.00 น. มุ่งสู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นถนนลูกรังตามภูเขามีระยะทาง 17 กม.
 • 15.00 น. ถึงโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ
 • 16.00 น. ร่วมทำกิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อมความสำพันธ์กับชุมชนและร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน
 • 18.00 น. ร่วมทำกิจกรรมด้านสันทนาการกับชุมชน โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนโดยถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz และ วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา (www.cm77.com)
 • 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ลานกางเต็นท์ภายในโรงเรียน หรือทางหมู่บ้านจัดไว้ให้

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

 • 08.00 น. ร่วมกันแจกของ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในชุมชน ให้กับนักเรียนและชุมชน
 • 09.00 น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ในหมู่บ้าน
 • 11.00 น. เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่นตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คุณนพดล โทร 089-5595075, คุณอุดมศิลป์ โทร 089-2658699, คุณธนชาติ โทร 080-1252577

https://www.facebook.com/jakjaicm77/posts/1994571644143363

ชื่อบัญชี "โครงการจากใจคนเมืองสู่แดนดอย" ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 456-0-22113-8