Skip to main content

เชิญร่วมงาน ยวนเยือนยวนสระบุรี 2560 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 นี้

กิจกรรม

การรวมตัวกันของพี่น้องไทยวนจากทั่วประเทศ และไทยวน สปป.ลาว วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

กำหนดการ

8 ธันวาคม 2560

  • รวมพลคนรักย่ามการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทชาติพันธุ์
  • การประกวดนางงามยวนนาคพันธุ์ ประจำปี 2560 ณ โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • ต้อนรับพี่น้องไทยวนจากทั่วประเทศ และไทยวน สปป.ลาว ณ หอวัฒนธรรมไทยวน

9 ธันวาคม 2560

  • 09.00 น. ชมขบวนแห่เครื่องสักการะบรรพชนไทยวน ทั้งทางบกและทางน้ำ
  • 10.00 น. ชมนิทรรศการและสัมมนามรดกไทยวน
  • ยามค่ำชมการแสดงและจัดเลี้ยงขันโตกชาวไทยวน ชมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง "เมื่อวันย่างย้ายสายไทยวน"

10 ธันวาคม 2560

  • วันแต่งไทนุ่งผ้าซิ่นเยือนถิ่นไทยวน การแสดงทางวัฒนธรรมไทยวนอันงดงาม "พบกับผ้าไทหลากชาติพันธุ์ อาหารพื้นบ้านไทยวนหลากหลายทุกวันตลอดเทศกาล"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

ณ โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

"ไทยวน" บ่อดีลืมไปป๊ะกั๋นเน้อเจ้า