Skip to main content

จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2560

กิจกรรม

จังหวัดลำพูนจัดแถลงข่าวการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ระหว่าง วันที่ 1-10 ธันวาคม นี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พ.ย. 2560 ที่บริเวณลานสิงห์คู่ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และ นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองลำพูน ผู้ทรงก่อตั้งนครหริภุญไชยมาแล้วกว่า 1,300 ปี เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) เพื่อหารายได้และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของจังหวัดลำพูน และถือเป็นงานรื่นเริงประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้ เคียงได้ร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการของดี 8 อำเภอ , การแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป , การประกวดมิสโอทอป , การประกวดนางสาวลำพูน , การประกวดรำวงย้อนยุค , การแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ , การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และ การแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร

  • โดยในช่วงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีและจะมีพิธีเปิดงาน พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาคม และ รอบตัดสินในวันที่ 9 ธันวาคม
  • วันที่ 2 ธันวาคม จะมีการประกวดมิสโอทอปลำพูน
  • วันที่ 3 ธันวาคม จะมีการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ , มอญ และยอง
  • วันที่ 5 ธันวาคม จะมีการแสดงของนักเรียนสังกัดสพป.ลำพูนเขต 1 และ เขต 2
  • วันที่ 7 ธันวาคม การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านใน
  • วันที่ 8 ธันวาคม การประกวดรำวงย้อนยุคใน
  • วันที่ 10 ธันวาคม จะมีการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

ส่วนบนเวทีกลางจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา ส่วนบริเวณโดยรอบจะมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน , การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด , การออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อหาเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 โดยทั่วกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน