Skip to main content

เชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่ง “ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” แม้ว่าตูนไม่ได้วิ่งผ่าน

กิจกรรม

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมาย ที่ ตูน บอดี้สแลมได้จัดทำโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล แต่เส้นทางวิ่งไม่ได้วิ่งผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวิ่ง “ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวเชียงใหม่ได้มี ส่วนร่วมในการวิ่งก้าวคนละก้าว ของตูน บอดี้สแลม

ตามที่ ตูน บอดี้สแลมได้จัดทำโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมาย แต่เส้นทางวิ่งไม่ได้วิ่งผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงจัดให้มีกิจกรรมวิ่ง “ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวเชียงใหม่ได้มี ส่วนร่วมในการวิ่งก้าวคนละก้าว ของตูน บอดี้สแลม ที่ระดมเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลศูนย์ ของชาวเชียงใหม่

โดยการวิ่งจะเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และการวิ่งฟันรัน 3.5 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เส้นทางวิ่งจะวนรอบ คูเมือง เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ในช่วงเวลา 06.00น.-10.00 น.

ช่องทางการสมัครร่วมกิจกรรม ผ่านระบบonline ที่ http://www.nkp-hospital.go.th/kao หรือสามารถสมัครได้ในวันงาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งและร่วมบริจาคที่เข้าเส้นชัย 4,000 คนแรก จะได้เหรียญที่ได้รับการออกแบบและขออนุญาตจากโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยไม่มีการแข่งขัน

ช่องทางการบริจาค เพื่อระดมทุน สมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล สามารถร่วมบริจาคได้

  1. ทางเวปไซด์ www.nkp-hospital.go.th/kao ผ่านเลขที่บัญชีก้าวคนละก้าวโรงพยาบาลนครพิงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 515-6-02835-7
  2. บริจาคที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ทางตู้รับบริจาค หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน คุณอัญชลี วัฒนมงคลหมายเลขโทรศัพท์ 081-8838276
  3. บริจาคในงานเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกันกับพี่ตูน บอดี้สแลม

เงินที่ได้จากการร่วมบริจาค จะนำไปมอบให้ คุณตูนบอดี้สแลม ในนามของจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ในช่วงเวลา 06.00น.-10.00 น.

ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

คุณอัญชลี วัฒนมงคล 081-8838276

http://www.nkp-hospital.go.th/kao