Skip to main content

สันป่าตอง จัดนิทรรศการและการประกวดพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางท้องถิ่น

กิจกรรม

กต.ตร.สภ.สันป่าตอง ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองสันป่าตอง จัดนิทรรศการและการประกวดพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางท้องถิ่น 20-21 ม.ค.2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงาน กต.ตร.สภ.สันป่าตอง ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองสันป่าตอง จัดนิทรรศการและการประกวดพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของพยัพ คำพันธ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และโจ๊ก ลำพูน ประธานบริหาร สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีรายการพระเครื่องภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำพูน และพระเครื่องท้องถิ่น กว่า 600 รายการ ชิงโล่ห์รางวัล พระบูชาครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ผู้สร้างตำนานผ้ายันต์ม้าเสพนางอันโด่งดัง ดำเนินการจัดงานโดย แพะ สันป่าตอง ดล วาดตะวัน ร่วมกับพี่น้องในวงการพระเครื่องเชียงใหม่ ลำพูน และทุกชมรม

กิจกรรมดังกล่าวมีกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์ อดีตรองผู้บัญชาการภาค 5 ดร.อมร บุญชัยณิชกุล อดีตรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ นายสุริยนต์  ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขต 1 นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขต 2 ยังมีนายเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าตอง นายสมบูรณ์ กุยด้วง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 

ส่วนวงการเซียนพระมีโจ๊ก ลำพูน ประธานบริหาร สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ต้น แจ่มมณี ประธานชมรมเครื่องรางไทย ผศ. วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ที่ปรึกษาชมรมเครื่องรางล้านนา เจี๊ยบ ปากน้ำโพ ที่ปรึกษาชมรมเครื่องรางไทย ต๊อก เมืองเหนือ ประธานชมรมเครื่องรางเมืองเหนือ ชัย ทุ่งเสี้ยว ประธานที่ปรึกษาชมรมพระเครื่องเมืองสันป่าตอง

จึงเชิญชวนชมนิทรรศการและการประกวดพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางท้องถิ่น ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

20-21 มกราคม 2561

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่