Skip to main content

วิจิตรศิลป์ มช.จัดนิทรรศการงานประติมากรรม นานาชาติ 30-s-pro Chiangmai

กิจกรรม

วิจิตรศิลป์ มช.จัดงานใหญ่ 30-s-pro Chiangmai นิทรรศการงานประติมากรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่าง 8-28 ม.ค. 2561 นี้ รองผู้ว่าฯเปิดงานคนคึกคัก โดยเฉพาะประติมากรรม ร.9

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 19.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการงานประติมากรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 (30-s-pro Chiangmai) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียน-นักศึกษา และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ เปิดเผยว่า การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาว่า เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้ชมทั่วๆ ไปเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ การชมงานศิลปะจึงเป็นเรื่องของผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในการศิลปะเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถชื่นชมศิลปะอย่างเพลิดเพลินใจได้ ด้วยเหตุนี้วงการศิลปะในเชิง 3 มิติที่ได้นำเสนองานศิลปะที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูจึงได้รับความสนใจ และมีการขยายขอบเขตงานอย่างกว้างขวาง นอกจากจะทำให้ ทุกๆ คนสามารถ เข้าใจงานศิลปะอย่างง่ายดายแล้ว ยังทำให้ทุกๆ คน เพลิดเพลินกับงานศิลปะ และสร้างความสนุกสนานกับทั้งครอบครัวญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนพ้อง น้องพี่และคู่รัก รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเที่ยวเมืองไทยอด้วย

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. กล่าวอีกว่า ในทางศิลปะ คำว่า 3 มิติ ตรงกับคำว่า ภาพลอยตัว (round Sculpture) ซึ่งหมายถึงภาพที่สามารถมองเห็นได้ทุกๆ ด้าน สามารถกินเนื้อที่ในอากาศและน้ำซึ่งก็คืองานประติมากรรมนั่นเอง งาน 3 มิติ เกิดจากรูปทรงธรรมชาติ ได้แก่คน สัตว์ สิ่งของ ทิวทัศน์ ฯลฯ เป็นรูปทรงที่มีปริมาตร เพราะความเคยชิน ที่ได้เห็นอยู่เป็นประจำ จัดองค์ประกอบทางศิลปะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีมิติของการมองได้ทั้งความกว้างความยาวและความสูงหรือความหนา งาน 3 มิติ บริเวณพื้นที่ว่าง มีทั้งเคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไม่ได้ สามารถชมความงามได้รอบทิศ ซึ่งผู้สร้างงานจะต้องเข้าใจมุมมองและระยะ ของการมองด้วย และทางสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภารกิจการเรียนการสอนและเปิดสอนหลักสูตรประติมากรรมมาร่วม 30 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษาและคณาจารย์มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าร่วมแสดงงานศิลปะในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น จึงมีความประสงค์จะจัดแสดงนิทรรศการงานประติมากรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมและเป็นที่มาของงานคือ 30-s-pro Chiangmai

สำหรับนิทรรศการประติมากรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างสถาบันที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาประติมากรรม รวมทั้งประติมากรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงาน โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ ศิลปินไทย ศิลปินในต่างประเทศ พร้อมทั้งเรียนรู้ รูปแบบสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการคิด เทคนิค และวิธีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบที่หลากหลายเกิดคุณค่าต่อสังคมไทยและเป็นการเผยแพร่ผลงานประติมากรรมสู่เวทีนานาชาติต่อไป โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้สนใจชมผลงานนิทรรศการล้นหลามโดยเฉพาะประติมากรรมเกี่ยวกับรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีการสาธิตในงานด้วย.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2561

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่