Skip to main content

ขอเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลง "ลำพูน" ในงานลำไยลำพูน ประจำปี 2560

กิจกรรม

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลงลำพูน งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า

ด้วยจังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยในงานจะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดธิดาลำไย, การจัดแสดงสินค้าโอทอปและของดีจังหวัดลำพูน, กาดพื้นเมือง, นิทรรศการและการให้ความรู้ด้านการเกษตร, ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, การประกวดร้องเพลงลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานประขาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2560 ที่เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

โดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทนักเรียน-นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอุดมศึกษา) ไม่จำกัดเพศและอายุ จำนวน 20 คน
  2. ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับแต่วันที่รับสมัคร) จำนวน 20 คน

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกวดวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2560

053-511555