Skip to main content

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง "เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย"

กิจกรรม

ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง "เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย" วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00น.

กำหนดการ

 • 12.30-13.00น. ลงทะเบียน
 • 13.00-13.15น. พิธีเปิดงานเสวนา
 • 13.15-15.45น. เสวนาวิชาการ "เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย"
  วิทยากร คือ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง "เล่ห์ลุนตยา"
  ผู้ดำเนินรายการ คือ อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว จากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • 15.45-16.00น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น
 • 16.00-16.15น. พิธีปิดงานเสวนา

หมายเหตุ

 • บริเวณงานมีการโชว์ผ้าพิมพ์ลายลุนตยาจากร้านชเว
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • รับอาหารว่างตอนลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00น.

ห้อง HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-943276 ในเวลาราชการ

https://www.facebook.com/MyanmarcenterCMU/