Skip to main content

โตยฮอยวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชาติพันธุ์ เชียงตุง-เมืองยอง 11-15 ตุลาคม 2560 นี้ (เต็มแล้ว)

กิจกรรม

ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับ วิทยุล้านนา FM 97.5 MHz และ cm77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา www.cm77.com ชวนเที่ยว โครงการทัวร์วัฒนธรรม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 11 "โตยฮอยวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชาติพันธุ์ เชียงตุง-เมืองยอง" วันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 (4 คืน 5 วัน)

โตยฮอยวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชาติพันธุ์ เชียงตุง-เมืองยอง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 (4 คืน 5 วัน)

ขออภัย ตอนนี้ (19 กันยายน 2560) ที่นั่งเต็มแล้วเจ้า

อัตราค่าร่วมเดินทาง 8,900 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองเพื่อร่วมเดินทางได้ที่ 088-7586044 หรือ 053-327677 รับจำนวนจำกัด

วันพุธ ที่ 11 ต.ค. 2560 จ.เชียงใหม่ - แม่สาย - เชียงตุง

 • 02.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบหน้าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ (เทคโนตีนดอย)
  - ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมในอำเภอแม่สาย (มื้อที่1)
 • 08.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากด่านแม่สาย และด่านพม่า เสร็จ นำท่านขึ้นรถตู้ ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อย ๆ ถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย รวมระยะทาง 165 กิโลเมตร
 • 12.00 น. ถึงเชียงตุง เมืองที่มีคําขวัญว่า เมืองเจ็ดเชียงเก้าหนอง สิบสองประตูแวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
 • 13.00 น. เข้าสู่ที่พักบ้านกลางนาปูดอย(แฮรี่ เกสต์เฮาส์) ที่พักแห่งแรกในเชียงตุงที่มีอยู่หน้าตลาดเช้าตามวิถีชาวบ้านของเชียงตุง
 • 14.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบ อาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างแบบท้องถิ่น และเมืองนี้ยังมีคำขวัญประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ
  • วัดอินวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองเชียงตุงไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ.ใด คนโบราณรุ่นเก่าเล่าสืบต่อกันมาว่า องค์พระประธานในโบสถ์วัดอินทร์แห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่โดยชาวเชียงตุงนำไม้ไผ่มาสานเป็นรูปองค์พระ แต่ใช้เวลาหลายปียังไม่เสร็จสมบูรณ์ พระอินทร์ต้องแปลงกายเป็นคนแก่มาช่วยสานต่อจนแล้วเสร็จ จากนั้นจึงตกแต่งจนเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถจนถึงทุกวันนี้
  • วัดจอมตอง หรือพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง สร้างโดยจันทรสิกขะและฤาษี 4 ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และมีตู้ที่เก็บคัมภีทางพระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอ พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง พ.ศ 2494 เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงวัดทุกวัดในเชียงตุงจะมีกลองแขวนไว้ในวิหารทุกวัด ซึ่งจะใช้ตีกันในงานวันบุญใหญ่ของวัด โดยผู้บรรเลงจะเป็นสตรีวัยกลางคนจนถึงวัยชรา 5-7 คน ช่วยกันตีประโคมพร้อมกับฆ้องและฉาบ และแวะชมหมู่บ้านตีดาบที่เก่าแก่ของเมืองเชียงตุง
  • ไหว้พระยืนเมืองเชียงตุง วัดจอมสัก ตั้งอยู่เนินเขาอีกฝากหนึ่งของหนองตุง เป็นหนึ่งใน 3 จอม (จอม คือ เนินเขา เชียงตุงประกอบด้วย จอมคำ จอมมน และจอมสัก) มีพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่มี่สุด เป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่า ถือเป็นจุดเด่นของเชียงตุงอีกแห่งหนึ่ง
  • วัดพระมหาเมียมุณี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระเศียรทำด้วยทองเงินทองแดงลำตัวทำด้วยทองแดงทั้งองค์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงตุงสร้างโดยเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงที่วัดพระมหาเมียมุณีจะมีพิธีทำวัดเช้าทุกวันพระ
  • วัดพระราชฐานหลวงหัวข่วง เป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุงในอดีตเจ้าฟ้าของเชียงตุงทุกท่านจะบวชเป็นส่าง(สามเณร) หรือตุ๊(พระภิกษุ) อาทิเช่นเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงเจ้าฟ้าก๋องไตและสุดท้ายเจ้าฟ้าจายหลวง(เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเชียงตุง) สภาพโดยรวมของวัดหัวข่วงจะมีซุ้มประตูสีเหลืองและเหลืองทรงปราสาทเด่นและเจดีย์ประดับด้วยปานซอยสีขาวเสาคานและแท่นพระประธานจะมีการลงลักษณ์ปิดทองแบบวิหารลายคำบนแท่นพระประธานมีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนจำนวนหลายสิบองค์
  • วัดพระแก้ว เป็นวัดที่เก่าแก่อายุ 600 กว่าปี
  • ชม ต้นยางยักษ์ ขนาดใหญ่ 10 คนโอบ มีความสูงประมาณ 80 เมตร ปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา เมื่อ 250 ปี พร้อมชมกำแพงเมือง
  • ชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงที่ หนองตุง ตามความเชื่อนั้นหนองตุง เคยเป็นสถานที่ ที่ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ที่เมืองเชียงตุง และ ได้มาล้าง บาตร ที่หนองตุง แห่งนี้ หนองตุงเป็น หนองน้ำขนาดใหญ่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง หนองน้ำ แห่งนี้ มีระดับน้ำคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่า จะหน้าร้อน หรือ แล้ง ระดับน้ำในหนองน้ำไม่เคยลดลงเลย บรรยากาศที่นี่ยามค่ำจะเป็นจุดนัดพบของวัยรุ่นที่มานั่งดื่มชากาแฟ และ โรตี ตามแบบฉบับเชียงตุง
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2560 กาดเต่า - ดอยเหมย - หมู่บ้านจักสานหัตถกรรม

 • 06.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) กับ บรรยากาศวิถีชาวบ้านที่ตลาดเช้าหน้าที่พัก
 • 07.30 น. นำคณะสู่กาดเต่า ตลาดเช้าอีกแห่งหนึ่งที่มีขนาดรองลงมาจากกาดหลวงเชียงตุง อยู่นอกเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตชาวไทเขิน มาจับจ่ายซื้อของกันคึกคัก
 • 08.30 น. นำท่านเดินทางขึ้นชมดอยเหมย สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบน ยอดดอยที่สูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในอดีตเคยเป็นที่บัญชาการหรือ บ้านพักของกองทัพทหารอังกฤษ สมัยที่มาปกครองพม่า ยังคงให้เห็นร่องรอยคือ สิ่งปลูกสร้างสไตล์ตะวันตก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับอากาศที่แสนโรแมนติคและบนยอดดอยยังมีสพานแห่งความรัก ชุมชนแวะชิมไวน์ผลไม้ หลังท่านชม วัดเจดีย์มิตรภาพ 4 แผ่นดิน บนดอยเหมย
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) กับร้านอาหารตามวิถีชาวบ้าน
 • 13.00 น. มุ่งสู่บ้านหนองโก๋ม หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ที่เชียงตุงและแวะ ชมวิถีชีวิตของชาวไทเขิน ในหมู่บ้าน
 • 15.00 น. กลับสู่ที่พัก
 • 17.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงของพี่น้องชาวไทเขิน ขับซอเชียงตุง (ถ้ามี)
 • 20.00 น. เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2560 เชียงตุง - เมืองพยาก(เมืองแพรก) - เมืองยอง

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ที่พัก (ข้าวซอยเชียงตุง, ข้าวแรมฟืน, น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ฯลฯ)
 • 08.00 น. นำท่านเดินชม กาดเช้า หรือ กาดหลวงเชียงตุง ตลาดเช้าซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวไทใหญ่ ไทขึน ไทลื้อปะปนกัน นับเป็นภาพที่มีการชุมนุมชนเผ่า "ไตเขิน" มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยสินค้าพื้นเมืองจะถูกนำมาวางขายปะปนกับเครื่องใช้อุปโภคบริโภค มีทั้งสินค้าที่นำเข้าจากประเทศ ไทย จีนและอินเดีย ส่วนอีกด้านหนึ่งของตลาดจะเป็นสินค้าประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้งและสินค้าพื้นเมืองจำพวกยาสูบ รวมถึงของป่าหายากอีกหลายชนิด สำหรับท่านที่ต้องการทดลองทานอาหารท้องถิ่นสามารถหาชิมกาแฟโบราณสูตรเชียงตุง ปาท่องโก๋ยักษ์ โรตี ลูกชิ้นหมูและเนื้อที่ทำให้กินกันสด ๆ และ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัย
 • 10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองพยาก ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร จากเชียงตุงถึงเมืองพยาก(เมืองแพรก) แวะซื้อของฝาก ผลไม้เมืองหนาว ที่ดอยปางควาย
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ณ เมืองพยาก จากนั้น เดินทางไปเมืองยอง มีทางแยกจากเมืองพยากไปราวๆประมาณ 80 กิโลเมตร
 • 13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองยอง ระยะทาง ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาใน การเดินทาง เกือบสามชั่วโมง ระหว่างทาง ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชนบท ตลอดเส้นทาง
 • 16.00 น. ถึงเมืองยอง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • 17.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) พร้อมชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองยอง และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560 วิถีชีวิตหมู่บ้านและวัด ต่าง ๆ ในเมืองยอง(มหิยังครัฐ)

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่9)ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 08.00 น. นําท่านชมตลาดเช้าเมืองยอง มีของขายมากมาย ใช้ได้ทั้งเงินกีบและเงินบาท พ่อค้าแม่ค้าสามารถพูดไทยได้ โดยเฉพาะภาษาทางเหนือ เช่น ยอง เป็นต้น สามารถสื่อสารกันเข้าใจ อบอุ่นเหมือนมาเยือนบ้านบรรพบุรุษของเรา ซึ่งแต่ก่อนคนทางเหนือก็อพยบมาจากที่แห่งนี้กันมากมาย และ ชมต้นสสีค้ํา (ต้นโพธิ์) ขนาดใหญ่ เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองยอง มีไม้ค้ํารอบๆ ต้น ถือเป็น ต้นไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองยองให้ ความสําคัญมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่พระธาตุหลวงจอมยอง ให้ท่านได้ นมัสการกราบไหว้พระธาตุองค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยองแล้ว ท่านสามารถชม ทัศนียภาพ เมืองยอง ได้ทั้งเมืองนำท่านชมวัดต่าง ๆ ในเมืองยอง เช่นวัดราชฐานหัวข่วง ฯลฯ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) ที่ร้านอาหารในเมืองยอง
 • 13.00 น. นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนยองในหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น บ้านหลุก บ้านหลวย และหมู่บ้านรอบนอกที่ยังคงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายของคนไทยอง
 • 16.00 น. กลับสู่โรงแรมที่พัก
 • 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยอง (ถ้ามี)
 • 19.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2560 เมืองยอง - เมืองพยาก(เมืองแพรก) - ท่าขี้เหล็ก - เชียงใหม่

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมทั้งเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
 • 08.00 น. นำท่านชมตลาดเช้าเมืองยอง ชมวิถีชีวิตยามเช้า ในตลาดท่านจะได้ เห็นการขายผักผลไม้ อาหารการกิน ขนม เครื่องใช้ต่างๆ ของแม่ค้าชาวยองที่ยังคงเอกลักษณ์ตามวิถีคนยองในอดีต
 • 09.30 น. นำท่านออกจากเมืองยอง มุ่งสู่เมืองพยาก(เมืองแพรก)
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่13) ที่เมืองพยาก(เมืองแพรก)
 • 13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองท่าขี้เหล็ก ชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านแม่สาย
 • 15.30 น. คณะมาถึงเมืองท่าขี้เหล็ก นำไปนมัสการเจดีย์ชะเวดากององค์จำลองจากเมืองย่างกุ้งและ อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินจากชายแดน อาทิ กระเป๋า รองเท้า สื้อผ้า ส่วนใหญ่เป็นสิ้นค้าจีน(ห้ามนำของผิดกฎหลายเข้าประเทศไทย เช่น สิ่งลามก ของก๊อปปี้ ซากพืช ซากสัตว์ ยาเสพติด ฯลฯ) หากท่านไม่ต้องการที่จะช้อปปิ้งฝั่งพม่า สามารถเดินช้อปปิ้งบริเวณตลาดชายแดนฝั่งไทยได้ สินค้ามีเหมือนๆกัน อาจต่างราคาบ้างนิดหน่อย
 • 17.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย และเดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าร่วมเดินทาง 8,900 บาท

หมายเหตุ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าร่วมเดินทางรวม

 • รถตู้ปรับอากาศ เชียงใหม่ - แม่สาย ทั้งไปและกลับ
 • รถตู้ปรับอากาศ เชียงตุง - เมืองยอง ทั้งไปและกลับ
 • ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ( นอนเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท )
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง ( ยกเว้นแอลกอฮอล์ ) ตลอดเส้นทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
 • ค่าทำเอกสารเข้าประเทศพม่า

อัตราค่าร่วมเดินทางไม่รวม

 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ, ค่าประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการกำหนด
 • ค่าอาหารตามสั่ง พาหนะที่นอกเหนือรายการ , ทิป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา 3 ใบ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

*** ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย ***
การเข้าเชียงตุงประเทศพม่า ใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว 15 วัน สำหรับคนไทยจะไม่ใช้ Passport (หนังสือเดินทางประเทศไทย) ผู้ร่วมเดินทางต้องมีบัตรประชาชนติดตัวไปทุกคน

ข้อพิจารณาในการประมาณเงินที่ใช้จับจ่ายในเชียงตุง-เมืองยอง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (เดือน กรกฎาคม 2560) 100 จ๊าด ประมาณ : 2.46บาท
เชียงตุงมีผ้าพื้นเมือง ที่นำเข้าจากยูนาน และผ้าพื้นเมืองจากไทเขิน ไทใหญ่ ไทยอง ไทลื้อ อินเล รวมถึงสินค้าพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆ เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องเขิน เครื่องปั้นดินเผา มีดดาบ ขนมพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง
*** ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ส่วนตัว/ท่าน ประมาณ 1,500 บาท ***

หมายเหตุ

 • เตรียมร่มติดตัวไปด้วย สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โปรดเตรียมยารักษาโรคไปให้พร้อม รวมทั้งยาสามัญบ้าน ยาแก้เมาและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไปด้วย
 • ที่พม่ารัฐบาลจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้เป็นเวลา และแบ่งเขตพื้นที่ในการจ่ายไฟ ดังนั้นโปรดเตรียมไฟฉาย หรือ ถ่านไฟฉายสำหรับใส่กล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยนะครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองเพื่อร่วมเดินทางได้ที่ 088-7586044 หรือ 053-327677 รับจำนวนจำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

088-7586044 หรือ 053-327677

เต็มแล้วเจ้า