Skip to main content

ชาวบ้านเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง วอนช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกรณีการดำเนินเปิดท่าทราย

ข่าวทั่วไป

ชาวบ้านเจดีย์สามยอด อำเภอป่าซาง รวมตัวยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าจังหวัดลำพูนวอนช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากกรณีการดำเนินเปิดท่าทราย

ที่บริเวณลานหน้าศาลกลาง  จังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เข้ารับหนังสือร้องเรียนจาก   นายพร  ต่อนใจ  ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านเจดีย์สามยอด หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  กว่า 100 คน  ร่วมยื่นหนังสือช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากกรณีการดำเนินเปิดท่าทราย

สืบเนื่องจากการทำประชาคม เรื่องการดูดทรายในหมู่บ้านเจดีย์สามยอด  ได้มีการคัดค้านไม่เป็นผลแล้วนั้น   ทางผู้ประกอบการ ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ในการรื้อถอน และยังคงดำเนินการดูดทรายต่อเนื่อง  ส่งผลให้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบในการดูดทรายในพื้นที่ อาทิ ตะลิ่งพัง ถูกน้ำพัดพังเสียหาย  ระบบนิเวศน์ เปลี่ยนแปลง เกิดกระแสน้ำไหลแรง จนส่งผลต่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ และดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย 

ด้านนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน    กล่าวว่า ทางจังหวัดซึ่งได้รับเรื่องแล้ว ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  จะได้เร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และจะดำเนินการตั้งกรรมการเพื่อสอบหาความจริง  เพื่อให้ทางพี่น้องประชาชน ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่  ขอให้ประชาชนที่มาในวันนี้ มั่นใจ กับการทำงานของจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม