Skip to main content

เชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิด “ตลาดประชารัฐ” ที่จะ Kick off พร้อมทั่วประเทศ 5.ธ.ค.นี้

ข่าวทั่วไป

“ตลาดประชารัฐ” (Kick off) ของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชม ชิม ช้อป สินค้าชุมชนเด่นผลผลิตการเกษตรและอาหารชวนชิมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย ธงฟ้าฯ เป็นต้น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี

เชียงใหม่ 4 ธ.ค.- นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมการเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ” (Kick off) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยเชียงใหม่มีตลาดประชารัฐ และตลาดอื่นๆ ที่เข้าร่วมจำนวน 8 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐต้องชม บ้านสันลมจอย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาด อตก. โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเด่นผลผลิตการเกษตรและอาหารชวนชิมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย ธงฟ้าฯ เป็นต้น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของประชาชนในการ ชม ชิม ช้อป ตลาดประชารัฐดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละอำเภอก็จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้จากการลงทะเบียนผู้ประกอบการของเชียงใหม่พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า 2,900 ราย ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและแยกประเภทไปตามตลาดที่มีความประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม