Skip to main content

เริ่มแล้วมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านด่านบูรณาการทั่วเมือง 47 จุ

ข่าวทั่วไป

เริ่มแล้วมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านด่านบูรณาการทั่วเมือง 47 จุด ด่านชุมชน 2,066 จุด จุดบริหารแขวงการทาง 16 แห่ง ด่านความมั่นคง 6 จุด พร้อมชุดเคลื่อนเร็ว เดินหน้าป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้ติดอันดับ 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานการบรรยากาศในช่วงค่ำ (28 ธ.ค.) เมืองเชียงใหม่ การราจรยังคงคับคั่งรถจากต่างจังหวัดทะยอยเดินทางมาเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ หลายเส้นทางหนาแน่น มีการตั้งจุดบูรณาการเริ่มตั้งแต่หัวค่ำเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่กำลังเดินทางเข้ามา โดยเป็นค่ำคืนแรกของห้วง 7 วันอันตรายตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึง 3 มกราคม 2561  หลายด่านบูรณาการหลักทีมีทุกภาคส่วนรวมกัน  เริ่มดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมทั้งสิ้น 47 จุด กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการด้านสังคมและชุมชน การประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว การจัดตั้ง “ด่านชุมชน” โดยขอความร่วมมืออาสาสมัคร อปพร. อสม. อส.ทช. เข้าร่วม เชิญชวนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

ล่าสุดนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เน้นมาตรการทั่วไป 6 ด้านตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนมาตรการพิเศษ ได้ปรับแผนงานให้เข้ากับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ คือ การออกประกาศพนักงานจราจร และห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่หรือรถสาธารณะขึ้นดอย เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ  บังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 45 ชุด ดำเนินการดูแลรักษาความสงบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้ติดอันดับ 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ 

ข้อมูลเพิ่มเติม