Skip to main content

ชาวบ้านนาเกียนใช้โอกาสในวันแม่แห่งชาติร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมถนน

ซะป๊ะเรื่องราว

โลกโซเชี่ยลแห่ชื่นชมชาวบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย ทำความดีถวายแม่ของแผ่นด้วยการขุดร่องถนน แล้วเข้าแถวหน้ากระดานเรียงกันนำก้อนหินมาใส่ตรงร่องเพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนผ่านเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยทะเลโคลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวบ้านมีทั้งเด็กเล็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ช่วยกันลำเลียงก้อนหินจากข้างถนนมาใส่ตรงร่องกลางถนน

โดยผู้ที่ใช้ที่เพจเฟสบุ๊คว่า เชียงใหม่สายใต้นิวส์ โพสต์ ได้แชร์คลิบวีดีโอ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อของชาวบ้านกำลังพยายามขับขึ้นเนินถนนที่เต็มไปด้วยโคลนเหนียว และโพสต์ภาพชาวบ้านช่วยกันขุดร้องถนนและนำหินมาใส่ตรงร่องถนน พร้อมกับระบุข้อความว่า  “วันแม่ปีนี้ที่นี่ มีความหมาย” ชาวบ้านนาเกียน ทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันนี้ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

นายศุภธนิศร์  รุ่งเรืองเลิศไพศาล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนพร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันบูรณะเส้นทางอีกครั้งหลังจากฝนตกในช่วงที่ผ่านมา โดยชาวบ้านได้ร่วมขุดร่องถนน แล้วเข้าแถวหน้ากระดานเรียงกันนำก้อนหินมาใส่ตรงร่องเพื่อให้ล้อรถสามารถขับเคลื่อนผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยทะเลโคลนเพื่อต่อไปยังจุดหมายปลายทาง 

ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนได้เปิดเผยว่าการร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ชาวบ้านต้องการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและทำดีเพื่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอมก๋อย ด้วยการก่อตั้งโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอมก๋อย หลายโครงการ ชาวบ้านจึงแสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ด้วยการซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านบริเวณจุดที่มีความชันประกอบกับถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทะเลโคลน ยากลำบากต่อการสัญจรไปมาของชาวบ้าน จึงได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะทางเข้าหมู่บ้านบริเวณดังกล่าว ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความสามัคคีของชาวบ้านมีทั้งเด็กเล็ก ผู้หญิง ผู้ชายช่วยกันลำเลียงก้อนหินจากข้างถนนมาใส่ตรงร่องกลางถนน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม