Skip to main content

ผักหวานป่าชุบชีวิตป่า พลิกวิกฤตชาวสวนลำไยดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ซะป๊ะเรื่องราว

ถ้าจะเอ่ยพืชเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ก็คงปฏิเสธไม่ได้ถึงไม้ผลที่อยู่ในวิถีชีวิตเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่มายาวนาน ก็คือ "ลำไย" รวมถึงเชียงใหม่ยังมีพื้นที่ปลูกลำไยมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคเหนือตอนบน อีกทั้งลำไยยังเป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาดสูงจากสถิติที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นผลไม้มงคลกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกลำไยบวกกับเทคโนโลยีการผลิตทำให้ เกษตรการสามารถผลิตและแปรูปที่มีคุณภาพ แต่ในบางครั้งในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำก็ทำให้เกษตรกรหลายราย ขาดทุนไม่ได้กำไร 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมพล แสนคำ นำเสนอเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของตน อย่างนายนิโรจน์ พรมปัญญา เกษตรกรชาวสวนลำไย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกผักหวานป่าแซมสวนลำไยในพื้นที่ 4 ไร่  

ทั้งนี้เกษตรกรได้ให้ข้อมูลในการปลูกผักหวานโดยการเพาะเมล็ดแล้วนำไปปลูกแซมสวนลำไย โดยไม่ต้องดูแลให้น้ำและปุ๋ยแต่จะมีการตัดแต่งกิ่ง เพราะผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพบได้ในป่าตามธรรมชาติต้นที่โตเต็มที่อาจสูงถึง 10เมตร ที่พบโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้พุ่ม เนื่องจากมีการหักกิ่งเด็ดยอดเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งและยอดอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บริโภค ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคบรี ปลายใบแหลมสีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่างรีกว้างถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ใบสีเขียวเข้มเนื้อใบกรอบขอบใบเรียบปลายใบมนขนาดของใบประมาณก้านใบสั้น ส่วนผู้บริโภคนิยมนำใบหรือยอดอ่อนไปปรุงอาหารหลายประเภท เช่น ทอดใส่ไข่ แกงผักหวานใส่ปลาแห้ง รับประทานกับน้ำพริก เป็นต้น

ซึ่งการปลูกผักหวานป่านั้นเกษตรกรสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท อีกทั้งยังสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี รวมถึงขายกล้าพันธุ์ผักหวานได้อีกด้วย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการทำสวนลำไยประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังได้รับการสนับสนุนจาก นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ พร้อมบุคลากรในพื้นที่ในเรื่องการปลูกพืชหลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้จากการปลูกลำไย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้โดยไม่ต้องเผาหรือทำลายป่า ดังประโยคที่กล่าวในช่วงที่มีปัญหาไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ว่า " ไฟมาป่าเป่ง ไข่มดเต้ง ผักหวานงาม"   เพราะผักหวานป่านั้นสามารถปลูกได้ โดยไม่ต้อง เผาหรือทำลายป่าอีกต่อไป  

เกษตกร หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 053-369345

ข้อมูลเพิ่มเติม

053-369345 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่