Skip to main content

หนุ่มญี่ปุ่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาการตีกลองสะบัดชัยเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดที่บ้านเกิด

ซะป๊ะเรื่องราว

จิตอาสาชาวญี่ปุ่น ให้ความสนใจเรียนกลองสะบัดชัยกับพ่อครู ที่ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำกลับไปสอนชาวญี่ปุ่น ด้านพ่อครูมงคล เสียงชารี ศิลปิน ล้านนาเปิดเผยว่า ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นเป็นจิตอาสาสอนหนังสือ ซึ่งมาเรียนศิลปะล้านนาจนเชี่ยวชาญเพื่อนำกลับไปสอนชาวญี่ปุ่น ที่สนใจศิลปะล้านนา 

นายยูทาโร  ทัสจิยะ จิตอาสาชาวญี่ปุ่นวัย 36 แสดงการร่ายรำการตีกลองสะบัดชัย ด้วยความคล่องแคล่ว กับลูกศิษย์ชาวไทยของพ่อครูมงคล  เสียงชารี ศิลปินล้านนา หลังจากลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 15 ปีก่อน และมีโอกาสได้เรียนศิลปะล้านนากับพ่อครูมานพ  ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อครูมงคล  เสียงชารี หลังจากนั้นจึงมาเรียนศิลปะล้านนาเพิ่มเติมกับพ่อครูมงคลฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จนเชี่ยวชาญ สามารถร่ายรำได้ทั้งฟ้อนดาบล้านนา ฟ้อนเจิง และการตีกลองสะบัดชัย และกลองชัยมงคล ตลอดจนการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาได้คล่องแคล่วไม่แพ้คนไทย 

นายยูทาโร่  ทัสจิยะ เปิดเผยว่า ครอบครัวตนอาศัยอยู่ในเมืองไทย ส่วนภรรยาและลูกชายอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนตนอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาช่วยงานพ่อครูมงคลฯ เมื่อลูกชายมาหาตนที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะใช้เวลาว่างมาเรียนศิลปะล้านนา กับพ่อครูมงคลฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นประจำ เนื่องจากลูกชายของตนชอบ 

ด้านพ่อครูมงคล  เสียชารี เปิดเผยว่า ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น มีความตั้งใจในการร่ำเรียนศิลปะล้านนา ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว ประกอบกับนายยูทาโร มีพื้นฐานของกีฬายูโด เมื่อมาเรียนฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัย และฟ้อนดาบล้านนาจึงทำให้ร่ายรำท่วงท่าได้อย่างคล่องแคล่วไม่ต่างจากลูกศิษย์คนไทย ซึ่งยูทาโร่ เป็นจิตอาสาสอนหนังสือกับผู้สูงอายุ เด็ก ตลอดจนผู้ประสบภัย ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการนำศิลปะล้านนาที่ร่ำเรียนมา นำกลับมาสอนชาวญี่ปุ่น ที่สนใจ โดยบางครั้งยูทาโร่ก็จะไปแสดงโชว์ตามงานต่างๆในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น 

พ่อครูมงคล  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด เปิดสอนศิลปะล้านนา เช่นการฟ้อนดาบแบบล้านนา การฟ้อนเจิง และตีกลองสะบัดชัย ให้กับผู้สูงอายุ เยาวชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส งานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2551  

นายยูทาโร  ทัสจิยะ จิตอาสาชาวญี่ปุ่นวัย 36 แสดงการร่ายรำการตีกลองสะบัดชัย ด้วยความคล่องแคล่ว กับลูกศิษย์ชาวไทยของพ่อครูมงคล  เสียงชารี ศิลปินล้านนา นายยูทาโร มีพื้นฐานของกีฬายูโด เมื่อมาเรียนฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัย และฟ้อนดาบล้านนาจึงทำให้ร่ายรำท่วงท่าได้อย่างคล่องแคล่ว โดยนายยูทาโร่จะนำศิลปะล้านนาที่ร่ำเรียนมา นำกลับมาสอนชาวญี่ปุ่นที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม