Skip to main content

หนาวจัดชาวลาหู่ใช้ห้องครัวบนบ้านเพื่อปรุงอาหารและใช้ผิงไฟคลายหนาว

ซะป๊ะเรื่องราว

ชาวเขาเผ่าลาหู่ บ้านปางตอย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว ทำห้องครัวบนบ้านโดยสมาชิกครอบครัวต่างนั่งล้อมหน้าเตาทำอาหาร เพื่อผิงไฟคลายหนาวพร้อมกับจิบน้ำชาและพูดคุยทำกิจกรรมในครอบครัว ถึงแม้ช่วงนี้อากาศจะหนาวจัดในหมู่บ้านอุณหภูมิลดลงเหลือไม่ถึง 10 องศาฯ ขณะที่บางส่วนก็จะก่อไฟเผาข้าวหลามและถือโอกาสผิงไฟคลายหนาวในด้วย

ที่บ้านปางตอย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ มีทั้งหมด 50 ครอบครัว ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงช่วงฤดูหนาวแบบนี้ที่นี่อากาศหนาวโดยช่วงนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ 9-10 องศาเท่านั้น ด้วยฝาบ้านของชาวบ้านจะเป็นไม้ไผ่ทำเป็นแผ่นฟากซึ่งจะมีรูทำให้ลมหนาวที่พัดเข้ามาในบ้านได้ ดังนั้นพอตกค่ำหลังจากที่ชาวบ้านทำธุระเสร็จสมาชิกแต่ละครอบครัวเสร็จก็จะล้อมวงก่อฟืนที่เตาไฟที่ห้องครัว

ซึ่งชาวบ้านแห่งนี้จะทำห้องครัวอยู่บนบ้านโดยใช้ไม้แผ่นพาดกับพื้นบ้านก่อนที่จะนำดินเหนียวมาปูทับและใช้เหล็กวงกลมแบบมีขาตั้งวางเพื่อใช้ในการวางหม้อหรือกระทะหุงหาอาหาร

เมื่อสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารเสร็จทั้งหมดก็จะนั่งล้อมวงพูดคุย ดูโทรทัศน์ จิบน้ำชา ปิ้งหัวมันรับประทานและผิงไฟคลายหนาว ชาวบ้านปางส่วนก็จะนำไม้ข้าวหลามที่ใส่ข้าวแช่ไว้แล้วมาก่อไฟเผาข้าวหลามรับประทานร้อนหน้ากองไฟ ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะคลายหนาวได้ในช่วงนี้ 

ด้านนายจักรวรรดิ์ เตชะรินจ์ หรือครูสิน ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง  บ้านปางตอย  เปิดเผยว่า ชาวบ้านและเด็กในบ้านปางตอย ค่อนข้างมี่ฐานะยากจน ทำให้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่ง การทำห้องครัวบนบ้านถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่าลาหู่ และชาวเขาเผ่าอื่นๆซึ่งควันไฟที่เกิดจากการก่อไฟบนบ้านจะช่วยไล่ มอดและปลวก ที่จะมากัดกินตัวบ้านที่ทำส่วนใหญ่จากไม้ไผ่ ส่วนฤดูหนาวสมาชิกในครอบครัวก็จะมาล้อมวงนั่งผิงไฟคลายหนาวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อชาวบ้านจะเข้านอน ก็จะดับไฟที่เตาไฟทันทีเพื่อป้องกันไฟลุกลามไหม้บ้าน 

ข้อมูลเพิ่มเติม