Skip to main content

เชิญเที่ยวชมขัวแตะข้ามทุ่งนา ชุมชนชาวยองป่าตาล สันกำแพง

แอ่วม่วนจวนมา

เชิญสัมผัสวิถีชีวิตชาวยองพร้อมชมและถ่ายภาพกับขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่สานข้ามทุ่งนา เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทลื้อ - ไทยอง แห่งใหม่ของบ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เราได้เดินทางไปยังหมู่บ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวยองช่วยกันก่อสร้างขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่สานข้ามทุ่งนาไว้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมความงามของทุ่งนาที่กำลังออกรวงข้าวสวยงาม โดยบริเวณกลางทุ่งนามีเพิงพักมุงหญ้าคาไว้กันแดดกันฝนไว้ให้นั่งพักด้วย ซึ่งเป็นชาวยองแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทลื้อ-ไทยอง ทั้งชายและหญิงช่วยกันก่อสร้างสะพานโดยจะแล้วเสร็จแล้วบริเวณระเบียงชมวิวซึ่งมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากบริเวณริมถนนไปบริเวณกลางทุ่งนา ให้ได้ขึ้นไปชมทุ่งนาที่กำลังออกรวงข้าวสวยงาม ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพอีกด้วย

นายแสวง สุนาวัน ผู้ใหญ่บ้านป่าตาล หมู่ 4 เปิดเผยว่า ขัวแตะหรือสะพานสานไม้ไผ่เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวยองที่ชุมชนชาวยองของเราร่วมกับทางวัดป่าตาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวยองเรา ทั้งเครื่องแต่งกาย ภาษาพูดตลอดจนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาต่างๆ เช่น การจักสาน การทอผ้า สำหรับสะพานไม้ไผ่สานนี้ ชาวบ้านช่วยกันทำด้วยความสามมัคคี ต่างนๆไม้ไผ่มาช่วยกันสานการต่อทำจนเป็นสะพานขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมถ่ายภาพเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันมากๆ

ทั้งนี้ที่บ้านป่าตาล ในสถานที่ใกล้กันยังมีวัดป่าตาล(นางเหลียว) ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมและกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยวัดป่าตาล(นางเหลียว)เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีประวัติการสร้างมายาวนานอีกวัดหนึ่งของชุมชนชาวยองในตำบลบวกค้าง ซึ่งภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสิงห์ ๑ เก่าแก่ศักดิ์สิทธิคู่วัดมาช้านานคือ “องค์หลวงพ่อเมตตา” และมีพระพุทธรูปองค์ประธานในพระวิหารปูนปั้นที่งดงามยิ่ง สำหรับประวัติวัดป่าตาลเริ่มสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๒๕ เดิมเป็นวัดร้างมาจนถึงสมัยรวบรวมไพร่พลผู้คนเชื้อสายยองที่มาจาก เมืองยอง(เขตจังหวัดเชียงตุงประเทศพม่าในปัจจุบัน) ถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองเชียงใหม่ได้ตั้งหลักปักฐานเป็นชุมชนในตำบลบวกค้างปัจจุบัน ดังจะเห็นรองรอยของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภาษาพูดของชาวบ้านป่าตาลที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์

รวมถึงจะได้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จาวยองซึ่งจัดแสดงเก็บรักษาศิลปวัตถุโบราณของจาวยอง  ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิถีชีวิตและเอกลักษณ์เฉพาะของจาวยองในอดีต ซึ่งในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องมือทำมาหากินของคนยองในอดีตซึ่งชาวบ้านนำมาบริจาคและยังเป็นแหล่งการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจาวยองอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่