Skip to main content

สูดโอโซนชมนาขั้นบันไดกว่า 100 ไร่ บ้านขุนแปะ อ.จองทอง เชียงใหม่

แอ่วม่วนจวนมา

ขึ้นดอยสูดโอโซนสัมผัสความเขียวขจีของนาขั้นบันไดกว่า 100 ไร่ บ้านขุนแปะ ที่รวงข้าวกำลังออกรวงถูกลมพัดล้อลมสวยแปลกตา ซึ่งนาขั้นบันไดแห่งนี้ตั้งอยู่รอบๆโครงการหลวงขุนแปะ ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร ช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศเริ่มเย็น

นาขั้นบันไดบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนาขั้นบันไดที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก หากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่โครงการหลวงขุนแปะ จะพบกับนาขั้นบันได มากกว่า 10 แปลง ซึ่งจะอยู่รอบๆหมู่บ้านรวมแล้วกว่า 100 ไร่ หากขึ้นไปบนภูเขาด้านทิศเหนือของหมู่บ้านจะเห็นวิวมุมสูง ที่มีเมฆปกคลุมแปลงนากระจัดกระจายรอบโครงการหลวง มองแล้วสดชื่นสบายตา นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสอากาศเย็นที่พัดเข้ามาให้ได้สัมผัส ซึ่งบ้านขุนแปะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้นหนาว ชาวบ้านที่นี่จะปลูกข้าวบนที่เชิงเขา ทำให้เห็นแนวนาข้าวที่ใกล้ออกรวง ลดหลั่นลงมาตามระดับความสูง และถูกลมพัดล้อลม มองแล้วสวยแปลกตาไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว

การเดินทาง

การเดินทางไปชมนาขั้นบันไดบ้านขุนแปะ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ถึงกิโลเมตร 82-83 บริเวณสามแยกไปบ้านแปะและถ้ำวัดตอง ให้เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านบ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา บ้านบนนา บ้านขุนแปะ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่